Language of document :

Kanne 14.7.2010 - Pedeferri ym. v. Euroopan komissio

(Asia F-57/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Pedeferri (Sangiano, Italia) ym. (edustaja: asianajaja G. Vistoli)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien asema Euroopan komission työntekijöinä on tunnustettava ja heidät on otettava Ispran yhteisessä tutkimuskeskuksessa työskentelevään henkilökuntaan. Lisäksi kullekin aiheutettu aineellinen ja aineeton vahinko on korvattava.

Vaatimukset

Asiassa on todettava, että kantajien työsuhde on todellisuudessa perustettu selvästikin rikkoen Italian lakia nro 1369/60, mistä syystä on katsottava, että kunkin kantajan työsuhde on solmittu Euroopan komission kanssa ja että näin ollen kuhunkin kantajaan on sovellettava suoritettuihin työtehtäviin liittyviä sopimus-, palkkaus- ja sosiaaliturvaehtoja työsuhteen alkamisesta tai virkamiestuomioistuimen oikeudenkäynnin aikana toteamasta muusta ajankohdasta lukien

Euroopan komissio on määrättävä ottamaan kantajat Ispran yhteisessä tutkimuskeskuksessa työskentelevään henkilökuntaansa siihen liittyvin oikeudellisin, verotuksellisin ja sosiaaliturva koskevin ehdoin

Euroopan komissio on tuomittava maksamaan kantajille kaikki ne saatavat, jotka heille ovat aiheutuneet heidän työsuhteestaan yhteisessä tutkimuskeskuksessa, ja se on myös tuomittava korvaamaan sosiaaliturvassa ja terveydenhoidossa olevat eroavuudet määrällä, joka tulee täsmentymään oikeudenkäynnin kuluessa, niitä Euroopan unionin työntekijöitä koskevan oikeudellisen ja taloudellisen säännöstön mukaisesti, jotka toimivat turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä

Kullekin kantajalle on myönnettävä aineellisesta ja aineettomasta vahingosta korvaus, jonka määrä on 50 prosenttia esitetyissä kanneperusteissa vaadituista saatavista, vähintään kuitenkin 50 000 euroa

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________