Language of document :

2010. július 14-én benyújtott kereset - Pedeferri és társai kontra Bizottság

(F-57/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Stefano Pedeferri és társai (Sangiano, Olaszország) (képviselő: G. Vistoli ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Annak megállapítása, hogy a felperesek az Európai Bizottság alkalmazottai, és visszahelyezésük az isprai Közös Kutatóközpont személyzeti állományába. Továbbá, az általuk elszenvedett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék

állapítsa meg, és mondja ki, hogy a felperesek hogy a felperesek nem önálló vállalkozói munkaviszonya konkrétan az 1396/60. sz.. olasz állami törvény nyílt megsértésével jött létre, és ezen okból állapítsa meg, hogy a felperesek nem önálló vállalkozói munkaviszonya az Európai Bizottság alkalmazásában jött létre, a felpereseket az elvégzett feladatokért illető vonatkozó munkaszerződésekkel, munkabérekkel és társadalombiztosítási járulékokkal együtt, minden egyes felperes tekintetében a tényleges munkavégzés időpontjától, illetve a bírósági eljárás során megállapítandó eltérő időponttól kezdődően;

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy helyezze vissza a felpereseket az isprai Közös Kutatóközpont szolgálati személyi állományába, a vonatkozó jogszabályi, bérezési és társadalombiztosítási bánásmód mellett;

kötelezze az Európai Bizottságot a felpereseket mint a Közös Kutatóközpont alkalmazottait illető járandóságok megfizetésére, megszüntetve a társadalom- és egészségbiztosítási bánásmód eltéréseit, amennyiben erre az ítélet kötelezi, az Európai Unió kisegítő biztonsági alkalmazott munkakört betöltő alkalmazottai tekintetében alkalmazott jogálláshoz és gazdasági helyzethez viszonyítva;

vagyoni és nem vagyoni kártérítés címén ismerje el az egyes felperesek tekintetében a fenti indokok alapján számukra elismert összeg 50%-át, de legalább 50 000 eurót.

____________