Language of document :

2010 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Pedeferri ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-57/10)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovai: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italija) ir kt., atstovaujami advokato G. Vistoli

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europos Komisijos darbuotojų statuso ieškovams pripažinimas ir jų grąžinimas į darbą Jungtiniame tyrimų centre Isproje. Be to, kiekvieno iš jų patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas

Ieškovų reikalavimai

Patvirtinti ir pripažinti, kad pavaldumu grindžiami ieškovų darbo santykiai buvo nustatyti akivaizdžiai pažeidžiant Italijos Respublikos Įstatymą Nr. 1369/60 ir dėl to pripažinti, kad pavaldumu grindžiami darbo santykiai buvo sudaryti su kiekvienu ieškovu, kaip Europos Komisijos darbuotoju, kiekvienam iš jų taikant su atliekamu darbu susijusias atitinkamas sutartines, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąlygas nuo faktinės darbo pradžios arba nuo kitos datos, kurią Teismas gali nustatyti vykstant teisminiam nagrinėjimui.

Nurodyti Europos Komisijai grąžinti ieškovus į darbą Jungtiniame tyrimų centre Isproje laikantis taikytinų teisinių, mokestinių ir socialinio draudimo nuostatų.

Nurodyti Europos Komisijai sumokėti ieškovams visas jiems, kaip Jungtinio tyrimų centro darbuotojams, priklausančias sumas ir taip pat padengti skirtumą tarp socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros išmokų, nurodytą išnagrinėjus šią bylą, atsižvelgiant į teisinį ir ekonominį statusą, taikomą Europos Sąjungos darbuotojams, vykdantiems pagalbinių apsaugos darbuotojų užduotis.

Priteisti kiekvienam ieškovui, siekiant atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, sumą, kuri lygi 50 % jiems dėl nurodytų priežasčių pripažintų išmokų, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnė kaip 50 000 eurų.

____________