Language of document :

Acțiune introdusă la 14 iulie 2010 - Pedeferri și alții/Comisia

(Cauza F-57/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamanți: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italia) și alții (reprezentant: G. Vistoli, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Reclamanții solicită declararea statului lor de salariați ai Comisiei Europene și integrarea lor în schema de personal a Centrului Comun de Cercetare din Ispra. În plus, reclamanții solicită și repararea prejudiciului material și moral suferit de fiecare dintre aceștia.

Concluziile reclamanților

Constatarea și declararea faptului că raportul de muncă salariată al reclamanților a luat naștere în mod efectiv cu încălcarea vădită a Legii nr. 1369/60 a Republicii Italiene și, în consecință, declararea faptului că fiecare dintre raporturile de muncă salariată ale reclamanților în cauză a luat naștere în legătură cu Comisia Europeană și că se aplică regimul contractual, cel privind remunerația și cel al securității sociale corespunzătoare sarcinilor efectuate de fiecare dintre reclamanți, de la data la care începe prestarea efectivă sau de la o dată diferită pe care Tribunalul ar trebui să o constate în cursul procedurii;

obligarea Comisiei Europene la reintegrarea reclamanților în schema de personal a Centrului Comun de Cercetare din Ispra, în condiții legale, fiscale și privind securitatea socială corespunzătoare;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamanți a tuturor creanțelor ce rezultă din calitatea lor de salariați ai Centrului Comun de Cercetare și la plata diferenței privind contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate, în cuantumul care va fi stabilit la finalizarea judecății, conform statutului legal și economic al salariaților Uniunii Europene care au atribuții de agenți auxiliari în domeniul securității;

recunoașterea în cazul fiecărui reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material și moral, a unei sume echivalente cu 50 % din creanțele care le sunt recunoscute pentru motivele menționate mai sus și, în orice caz, nu mai puțin de 50 000 de euro.

____________