Language of document :

Tožba, vložena 14. julija 2010 - Pedeferri in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-57/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italija) in drugi (zastopnik: G. Vistoli, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Ugotovitev statusa uslužbenca Evropske komisije za tožeče stranke in njihova ponovna vključitev med osebje Skupnega raziskovalnega središča v Ispri. Poleg tega povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je nastala vsaki izmed njih.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi in razglasi naj se, da je bilo delovno razmerje tožečih strank dejansko sklenjeno ob očitnem kršenju zakona št. 1369/60 Italijanske republike, in temu ustrezno razglasi, da je vsako od delovnih razmerij tožečih strank sklenjeno z Evropsko komisijo, s pogodbenimi in plačilnimi pogoji ter socialnim zavarovanjem, ki jim pripada za opravljene naloge, od datuma dejanskega začetka opravljanja dela posamezne tožeče stranke ali od datuma, ki bo ugotovljen med postopkom;

Evropski komisiji naj se naloži, naj tožeče stranke ponovno vključi med osebje Skupnega raziskovalnega središča v Ispri, s pripadajočimi pravnimi pogoji, dajatvami in socialnim zavarovanjem;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožečim strankam plača vse, do česar so upravičene kot uslužbenci Skupnega raziskovalnega središča, vključno s plačilom razlike pri obravnavanju glede prispevkov in zdravstvenega varstva, kakor se bo izkazalo za ustrezno ob koncu postopka, v skladu s pravno in ekonomsko ureditvijo, ki velja za uslužbence Evropske unije na delovnem mestu asistenta na področju varnosti;

Vsaki tožeči stranki naj se iz naslova povračila premoženjske in nepremoženjske škode prizna znesek v višini 50 % plačil, ki jim bodo priznana iz zgoraj navedenih razlogov, vsekakor pa ne manj kot 50.000 EUR.

____________