Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

25 päivänä maaliskuuta 2010

Asia F-47/08

Willy Buschak

vastaan

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Henkilöstö – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö – Apulaisjohtajan toimen kuvaus – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne – Oikeussuojan tarve – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan perusteella nostettu kanne, jolla Willy Buschak vaatii yhtäältä kumottavaksi päätöksen, jolla Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) apulaisjohtajan toimen kuvausta muutettiin, ja tarpeellisin osin päätöksen, jolla hänen valituksensa hylättiin, sekä toisaalta, että Eurofound velvoitetaan maksamaan hänelle vahingonkorvauksena 50 000 euroa

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Oikeussuojan tarve

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Kumoamisvaatimukseen liittyvä vahingonkorvausvaatimus

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Henkilöstö – Kanne – Vahingonkorvauskanne, joka on nostettu ilman henkilöstösääntöjen mukaista oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Jotta toimihenkilö tai entinen toimihenkilö voi pätevästi nostaa kanteen henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan nojalla, hänen on osoitettava, että hänellä on henkilökohtainen intressi riidanalaisen toimen kumoamiseen. Tätä intressiä ei voida arvioida abstraktilla tasolla vaan sitä on arvioitava ottaen huomioon kantajan tilanne kanteen nostamisen hetkellä.

Siltä osin kuin toimihenkilön toimen kuvaus vaikuttaa lähtökohtaisesti toimihenkilön intressiin vain silloin, kun hän työskentelee tässä tehtävässä, sellaista kumoamiskannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, joka koskee päätöstä kuvauksen muuttamisesta ja jonka toimihenkilö on nostanut lopetettuaan tämän tehtävän hoitamisen, ellei kantaja osoita sellaisen erityisen seikan olemassaoloa, jonka perusteella hänellä on tältä osin henkilökohtainen ja edelleen olemassa oleva intressi.

(ks. 25 ja 27 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑97/94, N v. komissio, 30.10.1998 (Kok. H., s. I‑A‑621 ja II‑1879, 23 ja 26 kohta) ja yhdistetyt asiat T‑200/03 ja T‑313/03, V v. komissio, 21.2.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑15 ja II‑A‑2‑57, 181 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑3/05, Schmit v. komissio, 15.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑9 ja II‑A‑1‑33, 41 ja 42 kohta); asia F‑114/05, Combescot v. komissio, 19.10.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑115 ja II‑A‑1‑435, 44 ja 46 kohta) ja asia F‑44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑303 ja II‑A‑1‑1609, 74 kohta)

2.      Henkilöstökanteissa vahingon korvaamista koskevat vaatimukset on hylättävä siltä osin kuin ne liittyvät läheisesti kumoamista koskeviin vaatimuksiin, jotka on hylätty joko siksi, että niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat tai siksi, että ne ovat perusteettomia.

(ks. 33 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia V, Della Pietra v. komissio, 16.7.1992 (Kok. s. II‑2145, 34 kohta); asia T‑330/03, Liakoura v. neuvosto, 10.6.2004 (Kok. H., s. I‑A‑191 ja II‑859, 69 kohta) ja asia T‑73/05, Magone v. komissio, 16.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑107 ja II‑A‑2‑485, 103 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑5/06, E v. komissio, 13.7.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑93 ja II‑A‑1‑337, 57 kohta) ja asia F‑104/06, Arpaillange ym. v. komissio, 12.3.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑57 ja II‑A‑1‑273, 137 kohta)

3.      Jos väitetty vahinko ei sen sijaan aiheudu kumoamisvaatimuksen kohteena olevasta toimenpiteestä vaan useista virheistä ja laiminlyönneistä, joihin hallintoviranomaisen väitetään syyllistyneen, oikeudenkäyntiä edeltävä menettely on ehdottomasti aloitettava vaatimuksella, jossa nimittävää viranomaista kehotetaan korjaamaan tämä vahinko.

(ks. 39 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑17/90, T‑28/91 ja T‑17/92, Camara Alloisio ym. v. komissio, 15.7.1993 (Kok., s. II‑841, 47 kohta) ja asia T‑25/03, de Stefano v. komissio, 11.5.2005 (Kok. H., s. I‑A‑125 ja II‑573, 78 kohta)

Virkamiestuomioistuin: em. asia Schmit v. komissio, 48 kohta