Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2010. március 25.

F‑47/08. sz. ügy

Willy Buschak

kontra

Európai Alapítvány az Élet‑ és Munkakörülmények Javítására

„Közszolgálat – Európai Alapítvány az Élet‑ és Munkakörülmények Javítására –Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben W. Buschak a következőket kéri: egyrészt az Európai Alapítvány az Élet‑ és Munkakörülmények Javítására (Eurofund) igazgatóhelyettesének munkaköri leírását módosító határozat, illetve szükség szerint a panaszát elutasító határozat megsemmisítése, másrészt az Eurofund arra kötelezése, hogy kártérítésként fizessen neki 50 000 eurót.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítés iránti kérelemhez kapcsolódó kártérítési kérelem

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – A személyzeti szabályzatnak megfelelő pert megelőző eljárás hiányában benyújtott kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Ahhoz, hogy a tisztviselő vagy a volt tisztviselő a személyzeti szabályzat 90. vagy 91. cikke alapján érvényesen keresetet indíthasson, igazolnia kell a megtámadott aktus megsemmisítéséhez fűződő személyes érdekének fennállását. Ezenfelül az eljáráshoz fűződő érdek fennállását nem elvont módon, hanem a felperesnek a keresetindítás időpontjában fennálló helyzetére tekintettel kell értékelni.

Mivel az alkalmazott munkaköri leírása főszabály szerint csak az alatt az idő alatt érinti az érdekeit, amely alatt ellátja a munkakörével kapcsolatos feladatait, elfogadhatatlan az alkalmazott által azt említett munkakörrel kapcsolatos feladatellátása megszűnését követően a munkakört módosító határozat megsemmisítése iránt benyújtott kereset, kivéve ha a felperes az ezen eljáráshoz fűződő személyes és ténylegesen fennálló érdekét igazoló különleges körülmény fennállását bizonyítja.

(lásd a 25. és 27. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑97/94. sz., N kontra Bizottság ügyben 1998. november 30‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑621. o. és II‑1879. o.) 23. és 26. pontja; T‑200/03. és T‑313/03. sz., V kontra Bizottság egyesített ügyekben 2006. február 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑15. o. és II‑A‑2‑57. o.) 181. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑3/05. sz., Schmit kontra Bizottság ügyben 2006. május 15‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑9. o. és II‑A‑1‑33. o.) 41. és 42. pontja; F‑114/05. sz., Combescot kontra Bizottság ügyben 2006. október 19‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑115. o. és II‑A‑1‑435. o.) 44. és 46. pontja; F‑44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑303. o. és II‑A‑1‑1609. o.) 74. pontja.

2.      A tisztviselői keresetek esetében el kell utasítani azt a kár jóvátételére irányuló kereseti kérelmet, amely az – akár elfogadhatatlanság, akár megalapozatlanság miatt – elutasított, megsemmisítés iránti kereseti kérelemmel szorosan összefügg.

(lásd a 33. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑1/91. sz., Della Pietra kontra Bizottság ügyben 1992. július 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2145. o.) 34. pontja; T‑330/03. sz., Liakoura kontra Tanács ügyben 2004. június 10‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑191. o. és II‑859. o.) 69. pontja; T‑73/05. sz., Magone kontra Bizottság ügyben 2006. május 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑107. o. és II‑A‑2‑485. o.) 103. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑5/06. sz., E kontra Bizottság ügyben 2006. július 13‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑93. o. és II‑A‑1‑337. o.) 57. pontja; F‑104/06. sz., Arpaillange és társai kontra Bizottság ügyben 2009. március 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑57. o. és II‑A‑1‑273. o.) 137. pontja.

3.      Amennyiben az állítólagos kár nem a megsemmisíteni kért aktusból, hanem az adminisztráció által állítólagosan elkövetett kötelességszegésekből és mulasztásokból fakad, a pert megelőző eljárásnak kötelezően a kinevezésre jogosult hatóságot a kár jóvátételére felszólító kérelemmel kell kezdődnie.

(lásd a 39. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑17/90., T‑28/91. és T‑17/92. sz., Camara Alloisio és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1993. július 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑841. o.) 47. pontja; T‑25/03. sz., de Stefano kontra Bizottság ügyben 2005. május 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑125. o. és II‑573. o.) 78. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék fent hivatkozott Schmit kontra Bizottság ügyben hozott végzésének 48. pontja.