Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2010. március 25.

F‑102/08. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – A felperes személyes vagyontárgyainak elszállítása – Kártérítési kereset – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset – Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio elsődlegesen azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa semmisnek vagy legalábbis semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amelyben elutasította az általa Luandában (Angola) használt szolgálati lakásban lévő vagyontárgyak elszállításakor készült fényképek másolatainak neki való továbbítását, illetve a költöztetéssel kapcsolatos valamennyi dokumentum megsemmisítését, valamint a Bizottság arra kötelezését kéri, hogy térítse meg neki az akarata ellenére lebonyolított költöztetéssel neki okozott kárt.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a felperest a költségek viselésére. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a felperest, hogy térítsen meg neki 1500 eurót.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A kártérítési kérelmet elutasító, pert megelőző határozat megsemmisítése iránti kérelem

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Intézmények jogi aktusai – Az érvényesség vélelme – Nem létező aktus – Fogalom

(EK 249. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új és lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Valamely intézménynek a kártérítési kérelmet elutasító határozata szerves részét képezi az előzetes közigazgatási eljárásnak, amely megelőzi a Közszolgálati Törvényszékhez benyújtott, felelősség megállapítása iránti keresetet, következésképpen a tisztviselő által megfogalmazott megsemmisítés iránti kereseti kérelem a felelősség megállapítása iránti kereseti kérelemhez képest nem vizsgálható önállóan.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑90/95. sz., Gill kontra Bizottság ügyben, 1997. december 18‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑471. o. és II‑1231. o.) 45. pontja; T‑77/99. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 2001. március 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑61. o. és II‑293. o.) 68. pontja; T‑209/99. sz., Hoyer kontra Bizottság ügyben 2002. december 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑243. o. és II‑1211. o.) 32. pontja.

2.      Csak a különösen súlyos és nyilvánvaló hibát tartalmazó aktusok nyilváníthatók nem létezőnek. Azon következmények súlyossága, amelyek az intézmények aktusainak nem létezővé nyilvánításához kapcsolódnak, megköveteli, hogy a jogbiztonság miatt a nem létezővé nyilvánítás a legszélsőségesebb esetekre korlátozódjon.

Nem jogellenes ilyen mértékben a Bizottság azon határozata, amelyben elutasítja olyan dokumentumok megsemmisítését, amelyek megőrzését azzal igazolta, hogy azok mind az érintett tisztviselő, mind a maga számára olyan garanciát képeznek, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy az előbbi valamennyi elszállított vagyontárgyát visszaszolgáltatják neki az új lakóhelyén.

(lásd a 29. és 32. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 1/57. és 14/57. sz., Société des usines à tubes de la Sarre kontra Főhatóság ügyben 1957. december 10‑én hozott ítélete (EBHT 1957., 201., 220. o.); C‑137/92. P. sz., Bizottság kontra BASF és társai ügyben 1994. június 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1994., I‑2555. o.) 50. pontja; C‑475/01. sz., Bizottság kontra Görögország ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑8923. o.) 20. pontja.

3.      Noha a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése értelmében bármely tisztviselő kérelmezheti, hogy a kinevezésre jogosult hatóság hozzon határozatot a személyével kapcsolatban, ez a jog nem teszi lehetővé, hogy a tisztviselő figyelmen kívül hagyja a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a panasz benyújtására és a keresetindításra előírt határidőket azzal, hogy kérelmével közvetett módon megkérdőjelez egy korábbi, általa határidőben meg nem támadott határozatot. Kizárólag új és lényeges tények felmerülése indokolhatja az ilyen határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem előterjesztését.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 127/84. sz., Esly kontra Bizottság ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 1437. o.) 10. pontja.