Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

4. února 2010

Věc F‑15/08

Valérie Wiame

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Nedostatečná známka – Oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/7/05 – Provádění důkazů – Právní zájem na podání žaloby“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se V. Wiame domáhá zrušení rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AST/7/05, na základě něhož jí byla udělena známka nedostačující k zapsání na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Rozhodnutí přijaté po přezkoumání staršího rozhodnutí

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 1)

2.      Akty orgánů – Domněnka legality – Indicie, jež mohou zpochybnit legalitu aktu

1.      Jestliže uchazeč, jehož žádost o umožnění účasti ve výběrovém řízení Společenství byla odmítnuta, požádá o přezkum tohoto rozhodnutí, je aktem nepříznivě zasahujícím do jeho právního postavení pouze rozhodnutí přijaté výběrovou komisí po přezkoumání. Proto musí návrhová žádání zmíněného uchazeče směřovat proti tomuto rozhodnutí.

(viz bod 20)

Odkazy:

Tribunál: 13. prosince 2006, Heus v. Komise, T‑173/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑329 a II‑A‑2‑1695, bod 19

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Van Neyghem v. Komise, F‑73/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑441 a II‑A‑1‑2515, bod 39

2.      Jednak pro správní akt platí domněnka legality, a jednak má důkazní břemeno v zásadě ten, kdo něco tvrdí, takže žalobce musí uvést přinejmenším dostatečně přesné, objektivní a shodující se indicie, které jsou s to doložit pravdivost nebo pravděpodobnost skutečností na podporu jeho tvrzení. V důsledku toho žalobce, který nemá k dispozici důkazy, ani přinejmenším soubor indicií, musí přijmout domněnku legality, jež se váže k rozhodnutím přijatým ve věcech výběrového řízení, a nemůže od Soudu pro veřejnou službu požadovat, aby sám přezkoumal přihlášky úspěšných uchazečů za účelem ověření, zda nebyla účast určitých úspěšných uchazečů ve výběrovém řízení umožněna neoprávněně.

(viz bod 21)

Odkazy:

Soudní dvůr: 6. března 2001, Connolly v. Komise, C‑274/99 P, Recueil, s. I‑1611, body 113 a 114

Tribunál: 19. listopadu 1996, Brulant v. Parlament, T‑272/94, Recueil FP, s. I‑A‑513 a II‑1397, bod 35; 13. července 2000, Griesel v. Rada, T‑157/99, Recueil FP, s. I‑A‑151 a II‑699, bod 25