Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. vasario 4 d.

Byla F‑15/08

Valérie Wiame

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Neįrašymas į rezervo sąrašą — Nepakankamas balas — Pranešimas apie atvirą konkursą EPSO/AST/7/05 — Įrodymų pateikimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Wiame prašo panaikinti konkurso EPSO/AST/7/05 atrankos komisijos sprendimą jai skirti balą, nepakankamą, kad būtų įrašyta į konkurso rezervo sąrašą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sprendimas, priimtas peržiūrėjus ankstesnį sprendimą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

2.      Institucijų aktai — Teisėtumo prezumpcija — Duomenys, kuriais remiantis galima abejoti akto teisėtumu

1.      Kai kandidatas, kurio prašymas leisti dalyvauti Bendrijos konkurse atmestas, prašo išnagrinėti šį sprendimą, tik išnagrinėjus atrankos komisijos priimtas sprendimas yra asmens nenaudai priimtas aktas. Todėl šis kandidatas pateikia savo reikalavimus dėl šio sprendimo.

(žr. 20 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Heus prieš Komisiją, T‑173/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑329 ir II‑A‑2‑1695, 19 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Van Neyghem prieš Komisiją, F‑73/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑441 ir II‑A‑1‑2515, 39 punktas.

2.      Pirma, preziumuojama, kad administracijos aktas yra teisėtas, ir, antra, iš esmės įrodymo pareiga tenka tam, kuris teigia, t. y. ieškovas turi pateikti bent jau pakankamai tikslių, objektyvių ir nuoseklių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti faktinių aplinkybių, kuriomis jis remiasi, tikrumą ar tikėtinumą. Todėl ieškovas, kuris neturi nei įrodymų, nei bent jau kažkiek duomenų, turi pripažinti sprendimų, priimtų dėl konkurso, teisėtumą ir negali reikalauti, kad Tarnautojų teismas pats išnagrinėtų laimėtojų anketas tam, kad patikrintų, ar tam tikriems laimėtojams nebuvo neteisėtai leista dalyvauti konkurse.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2001 m. kovo 6 d. Sprendimo Connolly prieš Komisiją, C‑274/99 P, Rink. p. I‑1611, 113 ir 114 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. lapkričio 19 d. Sprendimo Brukant prieš Parlamentą, T‑272/94, Rink. VT p. I‑A‑513 ir II‑1397, 35 punktas; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Griesel prieš Tarybą, T‑157/99, Rink. VT p. I‑A‑151 ir II‑699, 25 punktas.