Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

29. října 2009

Věc F-94/08

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku – Náhrada nákladů – Záměr správy provést srážku z příspěvku v invaliditě úředníka – Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Žaloba na náhradu škody – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio v zásadě domáhá zrušení oznámení Komise ze dne 28. března 2008, kterým ho informuje o svém záměru provést srážku z jeho příspěvku v invaliditě za účelem získání úhrady nákladů vynaložených v dřívějším sporu.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Oznámení správy informující dotyčnou osobu o jejím záměru provést srážku z jejího příspěvku v invaliditě – Vyloučení

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

Oznámení správy informující úředníka o jejím záměru provést srážku z jeho příspěvku v invaliditě v případě, že se neobrátí na soud Společenství s návrhem na určení výše nákladů řízení, jejichž úhrada mu byla uložena v rámci dřívější věci, nepředstavuje zaujetí konečného postoje správy a nelze jej považovat za akt, kterým jsou přímo a bezprostředně dotčeny jeho zájmy tím, že podstatným způsobem mění jeho právní postavení.

(viz body 21 a 24)