Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. október 29.

F‑94/08. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Ítélet végrehajtása – A költségek megtérítése – Az adminisztráció azon szándéka, hogy a tisztviselő rokkantsági támogatásából levonást végezzen – Sérelmet okozó aktus hiánya – Kártérítési kereset – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L.  Marcuccio lényegében a Bizottság 2008. március 28‑i azon feljegyzésének megsemmisítését kéri, amelyben tájékoztatták, hogy a Bizottság levonást kíván végrehajtani a felperes rokkantsági támogatása terhére, valamely korábbi eljárásban felmerült költségek megtérítése céljából.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az adminisztráció feljegyzése, amelyben arról tájékoztatja az érdekeltet, hogy rokkantsági támogatásából levonást kíván eszközölni – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Az adminisztráció azon feljegyzése, amelyben tájékoztatja a felperest azon szándékáról, hogy annak rokkantsági támogatásából levonást fog eszközölni, amennyiben az nem fordul a közösségi bírósághoz azon költségek megállapítása érdekében, amelyek viselésére a felperest valamely korábbi ügyben kötelezték, nem minősül az adminisztráció végleges állásfoglalásának, és nem tekinthető úgy, mint amely a felperes érdekeit közvetlenül és azonnal érinti, jelentősen módosítva annak jogi helyzetét.

(lásd a 21. és 24. pontot)