Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 29. oktobrī

Lieta F‑94/08

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sprieduma izpilde – Izdevumu atlīdzināšana – Administrācijas nodoms veikt ieturējumu no ierēdņa invaliditātes pabalsta – Nelabvēlīga akta neesamība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Marcuccio lūdz atcelt Komisijas 2008. gada 28. marta paziņojumu, ar kuru Komisija ir informējusi prasītāju par tās nodomu veikt ieturējumu no viņa invaliditātes pabalsta, lai nodrošinātu iepriekšējā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumu apmaksu

Nolēmums Prasību noraidīt ka acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Komisijas paziņojums, ar kuru tā ir informējusi attiecīgo personu par nodomu veikt ieturējumu no viņa invaliditātes pabalsta – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Administrācijas paziņojums, ar kuru ierēdnis ir informēts par tās nodomu veikt ieturējumu no viņa invaliditātes pabalsta gadījumā, ja viņš nevērstos Kopienu tiesā ar prasību noteikt tiesāšanas izdevumus, kurus atlīdzināt viņam tika piespriests iepriekšējā tiesvedībā, nav iestādes galīgā nostāja, un tas nevar tieši un tūlītēji ietekmēt prasītāja intereses, konkrēti mainot viņa tiesisko stāvokli.

(skat. 21. un 24. punktu)