Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

29 octombrie 2009

Cauza F‑94/08

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Executarea unei hotărâri – Rambursarea cheltuielilor – Intenție a administrației de a efectua o reținere din prestația de invaliditate a funcționarului – Absența unui act care lezează – Acțiune în despăgubiri – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, anularea notei Comisiei din 28 martie 2008 prin care este informat despre intenția de a se opera o reținere din alocația sa de invaliditate pentru a se obține plata cheltuielilor de judecată efectuate într‑o procedură anterioară

Decizia: Respinge acțiunea domnului Marcuccio ca fiind în mod vădit inadmisibilă. Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Noțiune – Notă a administrației prin care persoana interesată este informată despre intenția de a se opera o reținere din alocația sa de invaliditate – Excludere

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

O notă a administrației prin care un funcționar este informat despre intenția de a se opera o reținere din alocația sa de invaliditate, în ipoteza în care nu ar sesiza instanța comunitară cu o cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată la plata cărora a fost obligat într‑o cauză precedentă, nu constituie o luare de poziție definitivă a administrației și nu poate fi considerată că a afectat în mod direct și imediat interesele sale, modificând în mod grav situația sa juridică.

(a se vedea punctele 21 și 24)