Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 29. oktobra 2009

Zadeva F-94/08

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Izvršitev sodbe – Povračilo stroškov – Namen uprave, da uradniku odtrga določen znesek od zneska njegove invalidnine – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Odškodninski zahtevek – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga razglasitev ničnosti obvestila Komisije z dne 28. marca 2008, s katerim ga ta obvešča, da bo od njegove invalidnine odbila določen znesek, da si bo tako povrnila stroške, ki jih je imela s prejšnjim sodnim postopkom.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Obvestilo uprave zadevni osebi, da bo od njene invalidnine odbila določen znesek – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Obvestilo uprave uradniku, da bo od njegove invalidnine odbila določen znesek, če pri sodišču Skupnosti ne bo vložil predloga za odmero stroškov, ki so mu bili naloženi v prejšnji zadevi, ne pomeni sprejetja dokončne odločbe uprave in ne more šteti za neposredno in takojšnje prizadetje njegovih interesov, ki bi s tem močno spremenilo njegov pravni položaj.

(Glej točki 21 in 24.)