Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

7 octombrie 2009

Cauza F‑122/07

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Cerere de anchetă – Refuz al unei instituții de a traduce o decizie în limba aleasă de reclamant – Inadmisibilitate vădită – Cerere vădit lipsită de temei juridic”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, în principal, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii sale de desfășurare a unei anchete privind anumite evenimente cu care s‑ar fi confruntat în cursul anilor 2001 și 2003, precum și obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea reclamantului în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Obligația de solicitudine care incumbă administrației – Obligația de a adresa unui funcționar o decizie individuală redactată într‑o limbă cunoscută de acesta în mod aprofundat

[art. 21 CE; Carta drepturilor fundamentale, art. 41 alin. (4); Regulamentul intern al Comisiei, anexă, punctul 4]

În temeiul obligației de solicitudine, revine instituțiilor sarcina de a adresa unui funcționar o decizie individuală redactată într‑o limbă pe care acesta o cunoaște în mod aprofundat.

Nu se poate deduce din articolul 21 al treilea paragraf CE, nici din cuprinsul punctului 4 din Codul de bună conduită administrativă, nici din articolul 41 alineatul (4) din Carta drepturilor fundamentale că orice decizie adresată de o instituție comunitară unuia dintre funcționarii săi ar trebui să fie redactată în limba corespondenței inițiale. Astfel, aceste dispoziții nu sunt aplicabile raporturilor dintre instituții și agenții lor decât în cazul în care aceștia adresează un text instituțiilor numai în calitate de cetățeni ai Uniunii, iar nu în calitate de funcționari sau de alți agenți ai Comunităților. Dacă instituțiile ar fi obligate, în orice ipoteză, să răspundă la cererea unui funcționar în aceeași limbă ca cea utilizată în cererea menționată, ar apărea dificultăți insurmontabile pentru instituții.

(a se vedea punctele 60-65)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 martie 2000, Rudolph/Comisia, T‑197/98, RecFP, p. I‑A‑55 și II-241, punctul 46; 7 februarie 2001, Bonaiti Brighina/Comisia, T‑118/99, RecFP, p. I‑A‑25 și II-97, punctul 13; 17 mai 2006, Lavagnoli/Comisia, T‑95/04, RecFP, p. I‑A‑2-121 și II‑A-2-569, punctul 48

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Duyster/Comisia, F‑51/05 și F‑18/06, RepFP, p. I‑A‑1-0000 și II‑A-1-0000, punctele 58 și 59