Language of document : ECLI:EU:F:2009:58

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2009. június 11.

F‑72/08. sz. ügy

Michalis Ketselidis

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Ideiglenes válasz – Menthető tévedés – Hiány – Hallgatólagos elutasító határozat – Elkésett panasz – Elfogadhatatlanság – Közösségi bíróság ítélete – Lényeges új tény – Hiány”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Ketselidis a kinevezésre jogosult hatóság azon hallgatólagos határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy a Görögországban megszerzett nyugdíjjogosultsága biztosításmatematikai egyenértékének a közösségi rendszerbe való átvitele során figyelembe veendő, nyugdíjra jogosító szolgálati időt újból számítsák ki.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Jogerőssé vált közigazgatási határozat felülvizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az adminisztráció által a tisztviselő kérelmére adott ideiglenes válasz – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Menthető tévedés

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Új és jelentős tény felmerülése igazolhatja a keresetindítási határidő lejártakor jogerőssé vált határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem benyújtását. Szükséges, hogy az érintett tény alapvetően módosíthassa annak a helyzetét, aki e határozat felülvizsgálatát kéri. Ezenkívül az érintett személynek a közigazgatási kérelmét ésszerű határidőn belül kell benyújtania. A hivatali státusza valamely új szabályozáshoz való igazításához fűződő érdekét a jogbiztonság követelményével együtt kell mérlegelni.

(lásd a 32–36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 231/84. sz., Valentini kontra Bizottság ügyben 1985. szeptember 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1985., 3027. o.) 14. pontja; a 232/85. sz., Becker kontra Bizottság ügyben 1986. november 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3401. o.) 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑202/97. sz., Koopman kontra Bizottság ügyben 1998. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1998., I‑A‑163. o. és II‑511. o.) 24. pontja; a T‑186/98. sz., Inpesca kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2001., II‑557. o.) 51. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑92/05. sz., Genette kontra Bizottság ügyben 2007. január 16‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 62. pontja.

2.      Az azt jelző értesítés, hogy a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem vizsgálata folyamatban van, és az érintett intézmény szervezeti egységei nem jutottak még végleges következtetésre, nem bír joghatással, és különösen nem hosszabbítja meg a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében foglalt határidőket. A jogvita felei nem hosszabbíthatják meg tetszés szerint a személyzeti szabályzat 91. cikke szerinti határidőket, mivel azok imperatív jellegűek, és szigorú tiszteletben tartásuk a jogi helyzetek egyértelműségét és biztonságát biztosítja.

(lásd az 52. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 43/64. sz., Müller kontra Tanács ügyben 1965. június 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1965., 499. o.); a 40/71. sz., Richez–Parise kontra Bizottság ügyben 1972. február 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1972., 73. o.) 8. és 9. pontja.

3.      A panasz és a kereset benyújtására nyitva álló határidővel kapcsolatos szabályok megsértése abban az esetben nem vezethet a kereset elfogadhatatlanság miatt történő elutasításához, ha e jogsértés a tisztviselő menthető tévedésének következménye. A menthető tévedés fogalma azonban csak kivételes körülményekre vonatkozhat, különösen olyanokra, amelyek között az intézmény által tanúsított magatartás – önmagában, vagy jelentős mértékben – a jóhiszemű és szokásosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany menthető tévedését okozhatta.

Olyan helyzetben, amikor az adminisztráció a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti határidő letelte előtt kevéssel ideiglenes választ küld el, a tisztviselő tévedése menthető mivoltának elismerése megfosztaná azon állandó ítélkezési gyakorlatot az érvényesüléstől, amely szerint az azt jelző értesítés, hogy valamely kérelem vizsgálata folyamatban van, nem bír joghatással, és különösen nem hosszabbítja meg a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében foglalt határidőket, valamint megsértené azon megszorító értelmezést, amelyet a menthető tévedés fogalmának kell adni.

(lásd az 55., 57. és 58. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑193/01. P. sz., Pitsiorlas kontra Tanács és EKB 2003. május 15‑én hozott ítéletének (EBHT 2003., I‑4837. o.) 22. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑186/01. sz., Robert kontra Parlament ügyben 2003. április 10‑én hozott ítéletének (EBHT 2003., I‑A‑131. o. és II‑631. o.) 54. pontja; a T‑14/03. sz., Di Marzio kontra Bizottság ügyben 2004. március 2‑án hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑A‑43. o. és II‑167. o.) 40. pontja.