Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2009. június 11.

F‑81/08. sz. ügy

Zoe Ketselidou

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kereset – Közösségi bíróság ítélete – Lényeges új tény – Hiány”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Z. Ketselidou a Bizottság 2008. január 10‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította a felperesnek a Görögországban megszerzett nyugdíjjogosultsága biztosításmatematikai egyenértékének a közösségi nyugdíjrendszerbe való átvitele során figyelembe veendő, nyugdíjra jogosító szolgálati idő újbóli kiszámítása iránti kérelmét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Jogerőssé vált közigazgatási határozat felülvizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Valamely új és lényeges tény felmerülése igazolhatja a keresetindítási határidő lejártával jogerőssé vált határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem benyújtását. Az érintett ténynek alkalmasnak kell lennie a határozat felülvizsgálatát kérő személy helyzetének lényeges megváltoztatására. Emellett azt az érintett személynek ésszerű határidőn belül kell benyújtania. Ugyanis az érintett azon érdekét, hogy hivatali státuszát az új szabályozáshoz igazítsák, a jogbiztonság követelményével kell összemérni.

(lásd a 32–36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 231/84. sz., Valentini kontra Bizottság ügyben 1985. szeptember 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1985., 3027. o.) 14. pontja; 232/85. sz., Becker kontra Bizottság ügyben 1986. november 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3401. o.) 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑495/93. sz., Carrer és társai kontra Bíróság ügyben 1994. szeptember 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑201. o. és II‑651. o.) 20. pontja; T‑202/97. sz., Koopman kontra Bizottság ügyben 1998. március 25‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑163. o. és II‑511. o.) 24. pontja; T‑42/97. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 1998. július 14‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑371. o. és II‑1071. o.) 25. pontja; T‑186/98. sz., Inpesca kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2001., II‑557. o.) 51. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑92/05. sz., Genette kontra Bizottság ügyben 2007. január 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0001. o. és II‑A‑1‑0001. o.) 62. pontja.

2.      A közösségi bíróság ítéletében annak megállapítása, hogy valamely általános érvényű közigazgatási határozat sérti a személyzeti szabályzatot, a személyzeti szabályzatban biztosított jogorvoslati lehetőségekkel megfelelő időn belül nem élő tisztviselők vonatkozásában nem minősülhet a kinevezésre jogosult hatóság által rájuk vonatkozóan hozott egyedi határozatok felülvizsgálata iránti kérelem benyújtását igazoló új ténynek.

(lásd a 47. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑16/97. sz., Chauvin kontra Bizottság ügyben 1997. július 11‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑237. o. és II‑681. o.) 39–45. pontja; T‑165/97. sz., Gómez de la Cruz Talegón kontra Bizottság ügyben 2000. február 9‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑19. o. és II‑79. o.) 51. pontja.