Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2009 m. birželio 11 d.

Byla F‑81/08

Zoe Ketselidou

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys – Bendrijos teismo sprendimas – Nauja esminė aplinkybė – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo Z. Ketselidou prašo panaikinti 2008 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės pateiktas prašymas dėl pensijų draudimo stažo, nustatyto pervedant jos Graikijoje įgytų teisių į pensiją aktuarinį ekvivalentą į Bendrijos sistemą, perskaičiavimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovės padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Administracinio sprendimo, kuris tapo galutinis, peržiūrėjimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Nauja aplinkybė

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Nauja ir esminė faktinė aplinkybė gali pateisinti prašymo peržiūrėti sprendimą, kuris tapo galutinis pasibaigus apskundimo terminui, pateikimą. Ši faktinė aplinkybė gali iš esmės pakeisti padėtį asmens, prašančio peržiūrėti šį sprendimą. Be to, atitinkamas asmuo turi pateikti savo administracinį prašymą per protingą terminą. Šio asmens interesas reikalauti pritaikyti jo administracinę padėtį prie naujų teisės aktų iš tiesų turi būti suderinamas su teisinio saugumo reikalavimu.

(žr. 32–36 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, Rink. p. 3027, 14 punktas; 1986 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Becker prieš Komisiją, 232/85, Rink. p. 3401, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo Carrer ir kt. prieš Teisingumo Teismą, T‑495/93, Rink. VT p. I‑A‑201 ir II‑651, 20 punktas; 1998 m. kovo 25 d. Nutarties Koopman prieš Komisiją, T‑202/97, Rink. VT p. I‑A‑163 ir II‑511, 24 punktas; 1998 m. liepos 14 d. Sprendimo Lebedef prieš Komisiją, T‑42/97, Rink. VT p. I‑A‑371 ir II‑1071, 25 punktas; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, Rink. p. II‑557, 51 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo Genette prieš Komisiją, F‑92/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 62 punktas.

2.      Jei sprendime Bendrijos teismas konstatuoja, kad visuotinai taikomu administraciniu sprendimu pažeidžiami Pareigūnų tarnybos nuostatai, pareigūnų, kurie laiku tinkamai nepasinaudojo Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintomis teisių gynimo priemonėmis, atžvilgiu tai negali būti nauja faktinė aplinkybė, pateisinanti prašymo peržiūrėti Paskyrimų tarnybos priimtus su jais susijusius individualius sprendimus pateikimą.

(žr. 47 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. liepos 11 d. Nutarties Chauvin prieš Komisiją, T‑16/97, Rink. VT p. I‑A‑237 ir II‑681, 39–45 punktai; 2000 m. vasario 9 d. Nutarties Gómez de la Cruz Talegón prieš Komisiją, T‑165/97, Rink. VT p. I‑A‑19 ir II‑79, 51 punktas.