Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

11 iunie 2009

Cauza F‑81/08

Zoe Ketselidou

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune – Hotărâre a unei instanțe comunitare – Fapt nou esențial – Lipsă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Ketselidou solicită anularea deciziei Comisiei din 10 ianuarie 2008 de respingere a cererii sale prin care se urmărea recalcularea anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii ce rezultă din transferul către sistemul comunitar al echivalentului actuarial al drepturilor de pensie dobândite în Grecia

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Obligă reclamanta la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Termene – Reexaminarea unei decizii administrative rămase definitive

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Termene – Decădere – Redeschidere – Condiție – Fapt nou

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

1.      Existența unui fapt nou și esențial poate justifica formularea unei cereri prin care se urmărește reexaminarea unei decizii rămase definitive la expirarea termenului de introducere a acțiunii. Faptul în cauză trebuie să fie susceptibil să modifice în mod esențial situația persoanei care urmărește reexaminarea acestei decizii. În plus, persoanei respective îi revine sarcina să introducă cererea sa administrativă într‑un termen rezonabil. Interesul pe care persoana îl are de a solicita modificarea situației sale administrative în raport cu o nouă reglementare juridică trebuie, astfel, evaluat comparativ cu cerința securității juridice.

(a se vedea punctele 32-36)

Trimitere la:

Curte: 26 septembrie 1985, Valentini/Comisia, 231/84, Rec., p. 3027, punctul 14; 13 noiembrie 1986, Becker/Comisia, 232/85, Rec., p. 3401, punctul 10

Tribunalul de Primă Instanță: 22 septembrie 1994, Carrer și alții/Curtea de Justiție, T‑495/93, RecFP, p. I‑A‑201 și II‑651, punctul 20; 25 martie1998, Koopman/Comisia, T‑202/97, RecFP, p. I‑A‑163 și II‑511, punctul 24; 14 iulie 1998, Lebedef/Comisia, T‑42/97, RecFP, p. I‑A‑371 și II‑1071, punctul 25; 7 februarie 2001, Inpesca/Comisia, T‑186/98, Rec., p. II‑557, punctul 51

Tribunalul Funcției Publice: 16 ianuarie 2007, Genette/Comisia, F‑92/05, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 62

2.      Constatarea, printr‑o hotărâre a unei instanțe comunitare, că o decizie administrativă cu aplicabilitate generală încalcă statutul nu poate constitui, în raport cu funcționarii care au omis să valorifice în timp util posibilitatea de introducere a acțiunii oferită de statut, un fapt nou care să justifice formularea unei cereri prin care se urmărește reexaminarea deciziilor individuale adoptate de autoritatea împuternicită să facă numiri în privința lor.

(a se vedea punctul 47)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 1997, Chauvin/Comisia, T‑16/97, RecFP, p. I‑A‑237 și II‑681, punctele 39-45; 9 februarie 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Comisia, T‑165/97, RecFP, p. I‑A‑19 și II‑79, punctul 51