Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS TREDJE AFDELING

4. juni 2009

Sag F-78/08

Carlo Locchi

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Forlig på Personaleretttens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Carlo Locchi i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 15. februar 2008 om at udelukke ham fra den endelige liste over tjenestemænd, der er forhåndsudvalgt til certifikationsproceduren i 2007 og følgelig, fortsat for så vidt angår certifikationsproceduren i 2007, af listen over de bedst placerede forhåndsudvalgte ansøgere samt af listen over ansøgere, der har adgang til at deltage i uddannelsesprogrammet, samt annullation af Kommissionens afgørelse af 20. november 2007 vedrørende de almindelige gennemførelsesbestemmelser til tjenestemandsvedtægtens artikel 45a.

Udfald: Sag F-78/08, Locchi mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen betaler et fast beløb på 4 000 EUR til sagsøgeren, som til gengæld frafalder ethvert krav, herunder på godtgørelse af sagsomkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forlig for Personaleretten – sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)