Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU KOLMANDA KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

4. juuni 2009

Kohtuasi F‑78/08

Carlo Locchi

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Locchi palub sisuliselt tühistada komisjoni 15. veebruari 2008. aasta otsuse, millega hageja jäeti välja 2007. aasta sertifitseerimismenetluseks eelvaliku läbinud ametnike nimekirjast ja seega seoses 2007. aasta sertifitseerimismenetlusega eelvaliku läbinud enim hääli saanud kandidaatide nimekirjast, ja ühtlasi ka koolitusprogrammis osalema lubatud kandidaatide nimekirjast; samuti komisjoni 20. novembri 2007. aasta otsuse personalieeskirjade artikli 45a üldiste rakendussätete kohta.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑78/08: Locchi vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Komisjon maksab hagejale 4000 eurot ning hageja loobub vastutasuks kõigist nõuetest, sh kohtukulude osas.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)