Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

TARNAUTOJŲ TEISMO TREČIOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2009 m. birželio 4 d.

Byla F‑78/08

Carlo Locchi

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. Locchi iš esmės prašo panaikinti 2008 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimą išbraukti jį iš 2007 m. sertifikavimo procedūrai iš anksto atrinktų pareigūnų galutinio sąrašo ir todėl, kalbant apie 2007 m. sertifikavimo procedūrą, iš labiausiai tinkamų iš anksto atrinktų kandidatų sąrašo ir iš galinčių dalyvauti mokymo programoje kandidatų sąrašo, bei 2007 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų.

Sprendimas: Išbraukti bylą Locchi prieš Komisiją (F‑78/08) iš Tarnautojų teismo registro. Komisija išmoka ieškovui 4 000 EUR sumą, o jis atsisako bet kokių reikalavimų, įskaitant susijusius su bylinėjimosi išlaidomis.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)