Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

CIVILDIENESTA TIESAS TREŠĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2009. gada 4. jūnijā

Lieta F‑78/08

Carlo Locchi

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru C. Locchi būtībā lūdz atcelt Komisijas 2008. gada 15. februāra lēmumu viņu neiekļaut ierēdņu galīgajā sarakstā, kas iepriekš atlasīti 2007. gada sertifikācijas procedūrai, un līdz ar to joprojām attiecībā uz 2007. gada sertifikācijas procedūru neiekļaut prasītāju iepriekš atlasīto vislabāk novērtēto kandidātu sarakstā, kuriem ir atļauts piedalīties mācību programmā, kā arī atcelt Komisijas 2007. gada 20. novembra lēmumu par Civildienesta noteikumu 45.a panta vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem

Nolēmums Izslēgt lietu F‑178/08 Locchi/Reģionu komiteja no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija samaksā prasītājam vienreizēju atlīdzību EUR 4000 apmērā, prasītājs savukārt atsakās no jebkādām pretenzijām, tostarp attiecībā uz tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)