Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE DERDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

4 juni 2009

Zaak F‑78/08

Carlo Locchi

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot, kort samengevat, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 februari 2008 om verzoeker niet op te nemen op de definitieve lijst van ambtenaren die zijn voorgeselecteerd voor de certificeringsprocedure 2007 en, dientengevolge, wat de certificeringsprocedure 2007 betreft, van de lijst van voorgeselecteerde kandidaten die als beste zijn geplaatst, van de lijst van kandidaten die toestemming hebben gekregen om deel te nemen aan het opleidingsprogramma alsmede van het besluit van de Commissie van 20 november 2007 betreffende de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 bis van het Ambtenarenstatuut.

Beslissing: Zaak F‑78/08, Locchi/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal een forfaitair bedrag van 4 000 EUR betalen aan verzoeker, die in ruil daarvoor afziet van elke aanspraak, daaronder begrepen op het gebied van de kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)