Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

SKLEP PREDSEDNIKA TRETJEGA SENATA

SodiščA za uslužbence

z dne 4. junija 2009

Zadeva F-78/08

Carlo Locchi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Mirno reševanje spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero C. Locchi v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 15. februarja 2008 o njegovi izključitvi s končnega ožjega seznama uradnikov v okviru postopka izdaje potrdil za leto 2007 in posledično, prav tako v zvezi s postopkom izdaje potrdil 2007, z ožjega seznama najbolje uvrščenih kandidatov ter s seznama kandidatov, ki jim je odobrena udeležba na programu usposabljanja, ter razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 20. novembra 2007 o splošnih določbah za izvajanje člena 45a Kadrovskih predpisov za uradnike.

Odločitev:      Zadeva Locchi proti Komisiji (F-78/08) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija plača pavšalni znesek 4.000 EUR tožeči stranki, ki se v zameno odpove vsakršnemu zahtevku, vključno s stroški.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)