Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

4 юни 2009 година

Дело F-142/07

Magdalena Kaminska

срещу

Комитет на регионите на Европейския съюз

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑жа Kaminska, служител със спомагателни функции в Комитета на регионите от 16 август 2004 г. до 30 ноември 2004 г., впоследствие срочно нает служител в същата институция от 1 декември 2004 г. до 31 август 2005 г. и след това — от 16 април 2006 г. до 30 септември 2007 г., иска по същество да ѝ бъде признато правото да ползва дневни надбавки, предвидени в член 25 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, ползването на които ѝ е отказано за част от периода, в който тя е била срочно нает служител във въпросната институция.

Решение: Дело F‑142/07, Kaminska/Комитет на регионите се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. Комитетът на регионите изплаща еднократно сумата от 11 000 EUR на жалбоподателката, която в замяна на това се отказва от всякакви претенции, включително и в областта на съдебните разноски. Установява се, че жалбоподателката се отказва и от изпълнението на Определението на председателя на първи състав на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г., Kaminska/Комитет на регионите (F‑142/07 AJ), с което частично ѝ се признава правото на ползване на дневни надбавки.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)