Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

4. června 2009

Věc F-142/07

Magdalena Kaminska

v.

Výbor regionů Evropské unie

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Kaminska, pomocná zaměstnankyně ve Výboru regionů v období od 16. srpna 2004 do 30. listopadu 2004, poté dočasná zaměstnankyně v tomtéž orgánu v období od 1. prosince 2004 do 31. srpna 2005 a poté v období od 16. dubna 2006 do 30. září 2007, domáhá nároku na pobírání denního příspěvku, stanoveného v článku 25 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, který jí byl odepřen po část období, po které byla dočasnou zaměstnankyní uvedeného orgánu.

Rozhodnutí: Věc F‑142/08, Kaminska v. Výbor regionů, se vyškrtává z rejstříku Soudu. Výbor regionů vyplatí žalobkyni jednorázovou částku ve výši 11 000 eur, přičemž žalobkyně se naproti tomu vzdá veškerých uplatňovaných nároků včetně nároků na úhradu nákladů řízení. Potvrzuje se, že žalobkyně rovněž netrvá na výkonu usnesení předsedy prvního senátu Soudu ze dne 27. listopadu 2008, Kaminska v. Výbor regionů (F‑142/07 AJ), kterým se jí částečně přiznává nárok na právní pomoc.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články69 a74)