Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

4. juni 2009

Sag F-142/07

Magdalena Kaminska

mod

Den Europæiske Unions Regionsudvalg

»Forlig på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Magdalena Kaminska, som var hjælpeansat i Regionsudvalget fra den 16. august 2004 til den 30. november 2004 og dernæst midlertidigt ansat i samme institution fra den 1. december 2004 til den 31. august 2005 og fra den 16. april 2006 til den 30. september 2007, i det væsentlige har nedlagt påstand om tildeling af dagpenge, jf. artikel 25 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, idet hun fik afslag på tildeling af dagpenge for en del af den periode, hvorunder hun var midlertidigt ansat i nævnte institution.

Udfald: Sag F-142/07, Kaminska mod Regionsudvalget, slettes af Personalerettens register. Regionsudvalget betaler et fast beløb på 11 000 EUR til sagsøgeren, der til gengæld frafalder ethvert krav, herunder på godtgørelse af sagsomkostninger. Personaleretten har noteret, at sagsøgeren ligeledes giver afkald på fuldbyrdelse af den af formanden for Personalerettens Første Afdeling afsagte kendelse af 27. november 2008 i sag F-142/07 AJ, Kaminska mod Regionsudvalget, hvori sagsøgeren delvist blev bevilget retshjælp.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forlig for Personaleretten – slettelse af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69og 74)