Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2009. június 4.

F‑142/07. sz. ügy

Magdalena Kaminska

kontra

az Európai Unió Régióinak Bizottsága

„Egyezség útján történő rendezés a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Kaminska, aki 2004. augusztus 16‑tól a Régiók Bizottságának kisegítő alkalmazottja, majd 2004. december 1‑jétől 2005. augusztus 31‑ig és 2006. április 16‑tól 2007. szeptember 30‑ig ugyanezen intézmény ideiglenes alkalmazottja volt, lényegében azt kéri, hogy állapítsák meg részére az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. cikkében előírt napidíjat, amelyet az említett időszaknál ideiglenes alkalmazottként töltött időszak egy részére vonatkozóan megtagadtak tőle.

Határozat: Az első tanács elnöke elrendeli az F‑142/07. sz., Kaminska kontra Régiók Bizottsága ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Bizottság köteles megfizetni a felperesnek 11 000 euró átalányösszeget, a felperes ezért cserébe lemond minden követeléséről, ideértve a költségekre vonatkozókat is. A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy a felperes lemond a Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének az F‑142/07. AJ. sz., Kaminska kontra Régiók Bizottsága ügyben 2008. november 27‑én hozott, számára részleges költségmentességet engedélyező végzésének végrehajtásáról is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. és 74. cikk)