Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

4 iunie 2009

Cauza F-142/07

Magdalena Kaminska

împotriva

Comitetului Regiunilor Uniunii Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Kaminska, agent auxiliar în cadrul Comitetului Regiunilor între 16 august 2004 și 30 noiembrie 2004 și apoi agent temporar în cadrul aceleiași instituții între 1 decembrie 2004 și 31 august 2005 și, ulterior, între 16 aprilie 2006 și 30 septembrie 2007, solicită, în esență, acordarea diurnei prevăzute la articolul 25 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, care i-a fost refuzată pentru o parte a perioadei în care a fost agent temporar în cadrul instituției menționate

Decizia: Dispune radierea cauzei F‑142/07, Kaminska/Comitetul Regiunilor, din registrul Tribunalului. Comitetul Regiunilor plătește reclamantei suma forfetară de 11 000 de euro, iar reclamanta, în contrapartidă, renunță la toate pretențiile, inclusiv în raport cu cheltuielile de judecată. Instanța ia act de renunțarea reclamantei, de asemenea, la executarea Ordonanței președintelui Camerei întâi a Tribunalului din 27 noiembrie 2008, Kaminska/Comitetul Regiunilor (F‑142/07 AJ), prin care i se acorda parțial asistență judiciară.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcței Publice, art. 69 și 74)