Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

4 iunie 2009

Cauza F‑52/08

Wolfgang Plasa

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Organizarea serviciilor — Repartizarea personalului — Delegația Comisiei în Algeria — Articolul 7 alineatul (1) din statut — Reafectarea la Bruxelles — Motivare — Interesul serviciului”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Plasa solicită anularea deciziei directorului Direcției Generale Relații Externe a Comisiei din 8 mai 2008 prin care se dispune reafectarea sa la Bruxelles (Belgia) de la 1 august 2008, precum și acordarea de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari — Organizarea serviciilor — Repartizarea personalului — Puterea de apreciere a administrației

[Statutul funcționarilor, art. 7 alin. (1), art. 101a și anexa X]

Instituțiile beneficiază de o largă putere de apreciere la organizarea serviciilor acestora în funcție de misiunile care le sunt încredințate, precum și la repartizarea, în vederea realizării acestora, a personalului care se află la dispoziția acestora, cu condiția ca respectiva repartizare să fie efectuată în interesul serviciului și cu respectarea corespondenței dintre post și grad. Schimbarea repartizării în interesul serviciului nu este condiționată de consimțământul funcționarului. O astfel de condiție ar avea ca efect să limiteze în mod intolerabil libertatea instituțiilor în ceea ce privește organizarea serviciilor lor și adaptarea acestei organizări la cerințele în schimbare.

În special, articolul 7 alineatul (1) din statut, referitor la repartizarea funcționarilor în interesul serviciului, rămâne aplicabil agenților repartizați în afara Uniunii Europene. Astfel, potrivit articolului 101a din statut, dispozițiile speciale și derogatorii aplicabile funcționarilor repartizați într‑un post aflat într‑o țară terță cuprinse în anexa X la statut, dintre care articolele 2 și 3, care privesc procedura de mobilitate, fac trimitere la modalitățile stabilite de autoritatea împuternicită să facă numiri, sunt aplicabile fără a aduce atinge celorlalte dispoziții din statut.

(a se vedea punctele 75-77 și 111)

Trimitere la:

Curte: 24 februarie 1981, Carbognani și Coda Zabetta/Comisia, 161/80 și 162/80, Rec., p. 543, punctul 28; 23 martie 1988, Hecq/Comisia, 19/87, Rec., p. 1681, punctul 6; 12 noiembrie 1996, Ojha/Comisia, C‑294/95 P, Rec., p. I‑5863, punctul 40

Tribunalul de Primă Instanță: 19 iunie 1997, Forcat Icardo/Comisia, T‑73/96, RecFP, p. I‑A‑159 și II‑485, punctul 26; 22 ianuarie 1998, Costacurta/Comisia, T‑98/96, RecFP, p. I‑A‑21 și II‑49, punctele 33, 36 și 40.