Language of document : ECLI:EU:F:2009:60

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 12. junija 2009

Zadeva F-65/08

Michael Kipp

proti

Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

„Javni uslužbenci – Osebje Europola – Nepodaljšanje pogodbe – Pogodba za nedoločen čas – Dopustnost – Pravni interes – Tožba zoper odločbo, ki je bila ob vložitvi tožbe umaknjena – Neobstoj predhodne pritožbe“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 40(3) Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in člena 93(1) Kadrovskih predpisov Europola, s katero M. Kipp predlaga razglasitev ničnosti odločbe direktorja Europola z dne 4. oktobra 2007 o zavrnitvi podaljšanja njegove pogodbe in ponudbe pogodbe za nedoločen čas, odločbe direktorja Europola z dne 29. aprila 2008 o zavrnitvi njegove pritožbe zoper navedeno odločbo z dne 4. oktobra 2007 in odločbe direktorja Europola z dne 12. junija 2008 o ponovni zavrnitvi podaljšanja njegove pogodbe.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Pravni interes – Presoja ob vložitvi tožbe – Umik izpodbijane odločbe

Na stopnji vložitve tožbe mora obstajati pravni interes, ki je nujen pogoj za njeno dopustnost. Zato ničnostna tožba zoper odločbo, ki je bila iz pravnega reda umaknjena pred datumom vpisa tožbe v register, ni dopustna, ker je bila po ponovni preučitvi sprejeta nova odločba iz drugačnih razlogov in na podlagi drugačnih dejstev od tistih, na katera se je opirala uprava ob sprejetju prve odločbe. Nova odločba ni potrditvena, temveč samostojna odločba, ki nadomešča prejšnjo odločbo.

(Glej točke 36, 37, 39 in 40.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. junij 2007, Wunenburger proti Komisiji, C-362/05 P, ZOdl., str. I-4333, točka 42;

Sodišče prve stopnje: 18. junij 1992, Turner proti Komisiji, T-49/91, Recueil, str. II-1855, točke od 24 do 26; 13. december 1996, Lebedef proti Komisiji, T-128/96, RecFP, str. I-A-629 in II-1679, točki 19 in 21; 29. september 1999, Neumann in Neumann-Schölles proti Komisiji, T-68/97, RecFP, str. I-A-193 in II-1005, točka 58; 27. januar 2000, TAT European Airlines proti Komisiji, T-49/97, Recueil, str. II-51, točke od 30 do 36; 24. april 2001, Torre in drugi proti Komisiji, T-159/98, RecFP, str. I-A-83 in II-395, točka 28; 5. marec 2004, Liakoura proti Svetu, T-281/03, RecFP, str. I-A-61 in II-249, točke od 36 do 38; 13. september 2005, Fernández-Gómez proti Komisiji, T-272/03, ZOdl. JU, str. I-A-229 in II-1049, točke 36 in od 42 do 44;

Sodišče za uslužbence: 15. julij 2008, Pouzol proti Računskemu sodišču, F-28/08, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točke od 45 in 50.