Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

18. června 2009

Věc F-43/08

David Spee

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Volné pracovní místo – Výběrové řízení“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 40 odst. 3 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úmluva o Europolu) a článku 93 odst. 1 služebního řádu Europolu, kterou se D. Spee domáhá zrušení rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 7. ledna 2008, jímž byla zamítnuta stížnost žalobce, jakož i rozhodnutí, na nichž se toto rozhodnutí zakládalo (rozhodnutí ze dne 20. června 2007 a rozhodnutí ze dne 7. ledna 2008, která se týkala znovuotevření výběrového řízení na místo hlavního administrátora, jež bylo prohlášeno za volné dne 25. července 2006).

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Přijetí – Uchazeč navržený výběrovou komisí, který nesplňuje podmínky stanovené v oznámení o volném pracovním místě

Ačkoli ředitel Evropského policejního úřadu (Europolu) nemá v důsledku zásady nezávislosti výběrových komisí oprávnění zrušit nebo změnit rozhodnutí komise, je povinen vyloučit každého uchazeče, který nesplňuje požadavky stanovené v oznámení o volném pracovním místě, neboť správa je vázána všemi podmínkami, které si v uvedeném oznámení stanovila. Ředitel tedy nemůže být vázán rozhodnutími této komise, jejichž protiprávnost by mohla ve svém důsledku zasáhnout i jeho vlastní rozhodnutí. Ředitel tudíž poté, co se dozví, že vybraný uchazeč nesplňuje požadavky stanovené v oznámení o volném pracovním místě, může rozhodnout o zahájení nového výběrového řízení.

(viz body 45, 46 a 48)

Odkazy:

Soudní dvůr: 23. října 1986, Schwiering v. Účetní dvůr, 142/85, Recueil, s. 3177, body 19 až 21; 23. října 1986, Hoyer a Neumann v. Účetní dvůr, 322/85 a 323/85, Recueil, s. 3215, body 12 až 14; 18. března 1993, Parlament v. Frederiksen, C‑35/92 P, Recueil, s. I‑991, body 15 a 16

Soud prvního stupně: 21. května 1996, Kaps v. Soudní dvůr, T‑153/95, Recueil FP, s. I‑A‑233 a II‑663, bod 78; 16. prosince 1999, Cendrowicz v. Komise, T‑143/98, Recueil FP, s. I‑A‑273 a II‑1341, bod 39; 4. července 2006, Tzirani v. Komise, T‑45/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑145 a II‑A‑2‑681, bod 46