Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. június 18.

F‑43/08. sz. ügy

David Spee

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – Betöltetlen álláshely – Kiválasztási eljárás”

Tárgy: Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kötött, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol egyezmény) 40. cikkének (3) bekezdése és az Europol személyzeti szabályzata 93. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kereset, amelyben D. Spee az Europol igazgatójának 2008. január 7‑i, a felperes panaszát elutasító határozatának, valamint az e határozat alapját képező, 2006. július 25‑én betöltetlennek nyilvánított főtanácsosi álláshelyre vonatkozó kiválasztási eljárás újbóli megnyitásáról szóló 2007. június 20‑i és 2007. július 6‑i határozatok megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Az Europol alkalmazottai – Felvétel – A kiválasztó bizottság által kiválasztott, de az álláshirdetésben meghatározott feltételeket nem teljesítő pályázó


Noha az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) igazgatójának – a versenyvizsga-bizottság függetlenségének elve alapján – nincs hatásköre a vizsgabizottság határozatának megsemmisítésére vagy megváltoztatására, azonban köteles minden olyan pályázót elutasítani, aki nem felel meg az álláshirdetésben meghatározott feltételeknek, mivel az adminisztrációra minden olyan feltétel kötelező, amelyet az említett álláshirdetésben vállalt. Az igazgatóra tehát nem lehetnek kötelezők az említett vizsgabizottság azon határozatai, amelyek jogellenessége a saját határozataira is kihatna. Következésképpen az igazgató jogosult új kiválasztási eljárás indításáról dönteni, miután arról szerez tudomást, hogy valamely kiválasztott pályázó nem teljesíti az álláshirdetésben szereplő követelményeket.

(lásd a 45., 46. és 48. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 142/85. sz., Schwiering kontra Számvevőszék ügyben 1986. október 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3177. o.) 19–21. pontja; 322/85. és 323/85. sz., Hoyer és Neumann kontra Számvevőszék egyesített ügyekben 1986. október 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3215. o.) 12–14. pontja; C‑35/92. P. sz., Parlament kontra Frederiksen ügyben 1993. március 18‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., I‑991. o.) 15. és 16. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑153/95. sz., Kaps kontra Bíróság ügyben 1996. május 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑233. o. és II‑663. o.) 78. pontja; T‑143/98. sz., Cendrowicz kontra Bizottság ügyben 1999. december 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑273. o. és II‑1341. o.) 39. pontja; T‑45/04. sz., Tzirani kontra Bizottság ügyben 2006. július 4‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑145. o. és II‑A‑2‑681. o.) 46. pontja.