Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 18. junija 2009

Zadeva F-43/08

David Spee

proti

Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

„Javni uslužbenci – Uslužbenci Europola – Prosto delovno mesto – Izbirni postopek“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 40(3) Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in člena 93(1) Kadrovskih predpisov Europola, s katero D. Spee predlaga razglasitev ničnosti odločbe direktorja Europola z dne 7. januarja 2008 o zavrnitvi njegove pritožbe in odločb z dne 20. junija 2007 in 6. julija 2007, ki sta bili njena podlaga, v zvezi s ponovnim začetkom izbirnega postopka za delovno mesto glavnega administratorja, ki je bilo 25. julija 2006 razglašeno za prosto.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naložijo vsi stroški.

Povzetek

Uradniki – Uslužbenci Europola – Zaposlovanje – Kandidat, ki ga je izbirna komisija sprejela, ne da bi izpolnjeval pogoje iz obvestila o prostem delovnem mestu

Čeprav direktor Evropskega policijskega urada (Europol) v skladu z načelom neodvisnosti natečajnih izbirnih komisij ni pristojen za razglasitev ničnosti ali za spremembo odločbe izbirne komisije, mora izločiti vsakega kandidata, ki ne izpolnjuje zahtev iz obvestila o prostem delovnem mestu, ker upravo veže vsak od pogojev, ki si jih je naložila v navedenem obvestilu. Zato ni mogoče, da bi direktorja vezale odločbe navedene izbirne komisije, katerih nezakonitost bi lahko povzročila, da ne bi bile zakonite niti njegove odločbe. Zato lahko direktor po seznanitvi s tem, da izbrani kandidat ni izpolnjeval zahtev iz obvestila o prostem delovnem mestu, odloči, da se začne nov izbirni postopek.

(Glej točke 45, 46 in 48.)

Napotitev na:

Sodišče: 23. oktober 1986, Schwiering proti Računskemu sodišču, 142/85, Recueil, str. 3177, točke od 19 do 21; 23. oktober 1986, Hoyer in Neumann proti Računskemu sodišču, 322/85 in 323/85, Recueil, str. 3215, točke od 12 do 14; 18. marec 1993, Parlament proti Frederiksnu, C-35/92 P, Recueil, str. I-991, točki 15 in 16;

Sodišče prve stopnje: 21. maj 1996, Kaps proti Sodišču, T-153/95, RecFP, str. I-A-233 in II-663, točka 78; 16. december 1999, Cendrowicz proti Komisiji, T-143/98, RecFP, str. I-A-273 in II-1341, točka 39; 4. julij 2006, Tzirani proti Komisiji, T-45/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-145 in II-A-2-681, točka 46.