Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2009. november 30.

F‑16/09. sz. ügy

Jorge de Britto Patrício-Dias

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – 2007. évi értékelési időszak – A személyzeti szabályzat 43. cikkének megsértése – Indokolás – Nyilvánvaló értékelési hiba – A teljesítménynek a referencia‑időszak egy részére vonatkozó értékelése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. de Britto Patrício-Dias a 2007. január 1‑je és 2007. december 31. közötti előmeneteli jelentésének, valamint a kinevezésre jogosult hatóság 2008. november 21‑i, a felperes által e jelentés ellen benyújtott panaszt elutasító határozatának a megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés – A korábbi értékeléshez képest kedvezőtlenebb értékelés – Indokolási kötelezettség

(Személyzeti szabályzat, 25. és 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés – Azon kötelezettség, hogy az értékelés a referencia-időszak egészére vonatkozzon

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

1.      Az előmeneteli jelentésekre, amelyek a személyzeti szabályzat 25. cikke értelmében nem minősülnek határozatnak, a személyzeti szabályzat 43. cikkében szereplő különös rendelkezések irányadók. Az adminisztráció azonban köteles minden szakmai előmeneteli jelentést kellően és részletesen indokolni, és az érdekelt számára lehetővé tenni, hogy ezzel az indokolással szemben kifogásokat emeljen; ezeknek a követelményeknek a tiszteletben tartása még fontosabbnak bizonyul abban az esetben, ha az értékelés a korábbi értékelésnél kedvezőtlenebb. Amennyiben az értékelés kedvezőtlenebbé válása mérsékelt, az adminisztráció úgy is eleget tehet indokolási kötelezettségének, hogy tömören indokolja a kedvezőtlenebbé válást, például az érintett által nyújtott teljesítmény részletes értékelésének a korábbi előmeneteli jelentésben szereplő értékeléshez viszonyított árnyalása révén.

(lásd a 45. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 122/75. sz., Küster kontra Parlament ügyben 1976. november 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1976., 1685. o.) 24. és 25. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑187/01. sz., Mellone kontra Bizottság ügyben 2002. június 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑81. o. és II‑389. o.) 27. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑16/03. sz., Ferrer de Moncada kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 30‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑261. o. és II‑1163. o.) 56. pontja; T‑50/04. sz., Micha kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑339. o. és II‑1499. o.) 36. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑65/05. sz., Sequeira Wandschneider kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 96. pontja; F‑93/08. sz., N kontra Parlament ügyben 2009. november 10‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 82. pontja.

2.       A személyzeti szabályzat 43. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezéseiből következik, hogy az értékelő jelentésnek, melynek célja a tisztviselő teljesítményének, képességeinek és hivatali magatartásának értékelése, az értékelési időszak egészére kell vonatkoznia, nem pedig csupán annak egy részére. Mindazonáltal ha feltételezzük, hogy az értékelő nyilvánvaló hibát követett el a tisztviselő értékelésének az értékelési időszak egy részére korlátozásával, e szabálytalanság csupán akkor vonja maga után az értékelő jelentés megsemmisítését, ha e szabálytalanságot nem orvosolja az ellenjegyző vagy a fellebbviteli ellenjegyző, akik teljes hatáskörrel rendelkező értékelők.

(lásd az 52. és 56. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑326/01. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2003. november 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑273. o. és II‑1317. o.) 61. pontja; T‑43/04. sz., Fardoom és Reinard kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑329. o. és II‑1465. o.) 90. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑71/06. sz., Lebedef-Caponi kontra Bizottság ügyben 2007. április 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑115. o. és II‑A‑1‑629. o.) 48. pontja; F‑28/06. sz., Sequeira Wandschneider kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 43. és 48. pontja; F‑34/07. sz., Skareby kontra Bizottság ügyben 2008. december 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 58. pontja, az ítélettel szemben T‑91/09. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.