Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

30 noiembrie 2009

Cauza F‑16/09

Jorge de Britto Patrício‑Dias

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2007 — Încălcarea articolului 43 din statut — Motivare — Eroare vădită de apreciere — Evaluarea eficienței în legătură cu o parte din perioada de referință”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul de Britto Patrício‑Dias solicită anularea raportului său asupra evoluției carierei pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007 și a deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 21 noiembrie 2008 de respingere a reclamației sale îndreptate împotriva raportului asupra evoluției carierei menționat mai sus.

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Evaluare mai puțin favorabilă în raport cu evaluarea anterioară — Obligația de motivare

(Statutul funcționarilor, art. 25 și 43)

2.      Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Obligația de a stabili evaluarea cu privire la întreaga perioadă de referință

(Statutul funcționarilor, art. 43)

1.      Rapoartele asupra evoluției carierei, care nu constituie decizii în sensul articolului 25 din statut, sunt reglementate de dispozițiile speciale prevăzute la articolul 43. Cu toate acestea, administrația are obligația să motiveze în mod suficient și detaliat orice raport asupra evoluției carierei și să dea persoanei în cauză posibilitatea de a formula observații cu privire la această motivare, respectarea acestor cerințe fiind cu atât mai importantă în cazul unei evaluări mai puțin favorabile în raport cu evaluarea anterioară. În cazul în care evaluarea mai puțin favorabilă în raport cu evaluarea anterioară are un caracter limitat, administrația își poate îndeplini obligația de motivare în mod concis, de exemplu prin introducerea unor nuanțe în aprecierile care privesc analiza prestațiilor furnizate de persoana în cauză în raport cu aprecierile care figurează în precedentul raport asupra evoluției carierei.

(a se vedea punctul 45)

Trimitere la:

Curte: 25 noiembrie 1976, Küster/Parlamentul European, 122/75, Rec., p. 1685, punctele 24 și 25

Tribunalul de Primă Instanță: 12 iunie 2002, Mellone/Comisia, T‑187/01, RecFP, p. I‑A‑81 și II‑389, punctul 27 și jurisprudența citată; 30 septembrie 2004, Ferrer de Moncada/Comisia, T‑16/03, RecFP, p. I‑A‑261 și II‑1163, punctul 56; 25 octombrie 2005, Micha/Comisia, T‑50/04, RecFP, p. I‑A‑339 și II‑1499, punctul 36

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Sequeira Wandschneider/Comisia, F‑65/05, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 96; 10 noiembrie 2009, N/Parlamentul European, F‑93/08, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 82

2.      Din prevederile articolului 1 din dispozițiile generale de executare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie rezultă că raportul asupra evoluției carierei, care are ca obiect evaluarea eficienței, a competenței și a conduitei în serviciu a unui funcționar, trebuie să fie întocmit cu privire la întreaga perioadă de evaluare, iar nu doar la o parte din aceasta. Cu toate acestea, presupunând că evaluatorul a săvârșit o eroare vădită în măsura în care și‑a limitat aprecierea eficienței funcționarului evaluat la o parte din perioada de evaluare, această neregulă nu ar fi de natură să conducă la anularea raportului asupra evoluției carierei decât în măsura în care nu a fost rectificată de validator sau de evaluatorul de apel, aceștia din urmă fiind evaluatori cu puteri depline.

(a se vedea punctele 52 și 56)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 noiembrie 2003, Lebedef/Comisia, T‑326/01, RecFP, p. I‑A‑273 și II‑1317, punctul 61; 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, RecFP, p. I‑A‑329 și II‑1465, punctul 90

Tribunalul Funcției Publice: 25 aprilie 2007, Lebedef‑Caponi/Comisia, F‑71/06, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 48; 13 decembrie 2007, Sequeira Wandschneider/Comisia, F‑28/06, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctele 43 și 48; 15 decembrie 2008, Skareby/Comisia, F‑34/07, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 58, care face obiectul unui recurs în fața Tribunalului de Primă Instanță, cauza T‑91/09 P