Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2009. november 18.

F‑11/05. RENV. sz. ügy

Olivier Chassagne

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás – Okafogyottság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján O. Chassagne által benyújtott és az F‑11/05. számon nyilvántartásba vett kereset. A Közszolgálati Törvényszék F‑11/05. sz., Chassagne kontra Bizottság ügyben 2006. június 29‑én hozott végzésével (EBHT 2006., I‑A‑1‑65. o. és II‑A‑1‑241. o.) mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasította a felperes keresetét. Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést követően a T‑253/06 P. sz., Chassagne kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 19‑én hozott ítéletében (az EBHT‑ban még nem tették közzé) hatályon kívül helyezte a fent hivatkozott Chassagne kontra Bizottság ügyben 2006. június 29‑én hozott végzést, és az ügyet visszautalta a Közszolgálati Törvényszék elé.

Határozat: Az F‑11/05. RENV. sz. Chassagne kontra Bizottság ügy okafogyott, azt a Közszolgálati Törvényszék törölte a nyilvántartásából. Az Európai Közösségek Bizottsága viseli a felperesnél az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 19‑i ítéletének meghozataláig felmerült költségeket. Az említett ítélet meghozatalát követően a felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Eljárás – A felperes cselekvésének hiánya – Okafogyottá vált kereset – Okafogyottság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 75. cikk)

A hatékony igazságszolgáltatás elve érdekében a Közszolgálati Törvényszék feladata, hogy a felperes cselekvésének tartós hiánya esetén az eljárási szabályzata 75. cikkének megfelelően hivatalból megállapítsa, hogy a kereset okafogyottá vált, és nincs szükség határozathozatalra.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑299/06. sz., Leclercq kontra Bizottság ügyben 2008. június 20‑án hozott végzése (az EBHT‑ban nem tették közzé).