Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2009 m. lapkričio 18 d.

Byla F‑11/05 RENV

Olivier Chassagne

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui, panaikinus sprendimą – Nereikalingumas priimti sprendimą“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius O. Chassagne pareikštas ieškinys, įregistruotas numeriu F‑11/05. 2006 m. birželio 29 d. Nutartimi Chassagne prieš Komisiją (F‑11/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑65 ir II‑A‑1‑241) Tarnautojų teismas atmetė ieškovo ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. 2008 m. rugsėjo 19 d. Sprendimu Chassagne prieš Komisiją, priimtu pateikus apeliacinį skundą (T‑253/06 P, Rink. p. II‑0000), Pirmosios instancijos teismas panaikino minėtą 2006 m. birželio 29 d. Nutartį Chassagne prieš Komisiją ir grąžino bylą nagrinėti Tarnautojų teismui.

Sprendimas: Nereikia priimti sprendimo byloje Chassagne prieš Komisiją (F‑11/05 RENV); išbraukti šią bylą iš Tarnautojų teismo registro. Europos Bendrijų Komisija padengia ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas iki 2008 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas po šio sprendimo priėmimo.

Santrauka

Procesas – Bylos šalies neveikimas – Dalyko netekęs ieškinys – Nereikalingumas priimti sprendimą

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 75 straipsnis)

Siekdamas gero teisingumo vykdymo Tarnautojų teismas, atsižvelgdamas į besitęsiantį ieškovo neveikimą, turi savo iniciatyva pagal savo Procedūros reglamento 75 straipsnį nuspręsti, kad ieškinys neteko dalyko ir nebereikia priimti sprendimo.

(žr. 28 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2008 m. birželio 20 d. Nutartis Leclercq prieš Komisiją, T‑299/06, Rink. p. II‑0000.