Language of document : ECLI:EU:F:2009:150

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 10ης Νοεμβρίου 2009

Υπόθεση F-71/08

N

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Έκθεση βαθμολογίας – Καθορισμός στόχων – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – Παραδεκτό – Μη βλαπτική πράξη»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο N ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, περί της οριστικής εκθέσεως βαθμολογίας του N για το έτος 2006, και της αποφάσεως του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος κατά της εν λόγω αποφάσεως.

Απόφαση: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, περί της οριστικής εκθέσεως βαθμολογίας του N για την περίοδο από 16 Αυγούστου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ακυρώνεται. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Έννομο συμφέρον – Προσφυγή ακυρώσεως εκθέσεως βαθμολογίας – Υπάλληλος επανατοποθετούμενος σε άλλο όργανο – Παράλειψη συνεκτιμήσεως της εν λόγω εκθέσεως από το όργανο αυτό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

2.      Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Έκθεση βαθμολογίας – Υποχρέωση κοινοποιήσεως στον υπάλληλο του εγγράφου που προσδιορίζει τους προς επίτευξη στόχους της υπηρεσίας του

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

1.      Ανεξαρτήτως της μελλοντικής της χρησιμότητας, η έκθεση βαθμολογίας αποτελεί γραπτή και επίσημη απόδειξη για την ποιότητα της εργασίας του υπαλλήλου. Η αξιολόγηση αυτή δεν είναι αμιγώς περιγραφική των καθηκόντων που του ανατέθηκαν κατά το οικείο χρονικό διάστημα, αλλά εμπεριέχει και αξιολόγηση των προσόντων που επέδειξε ο βαθμολογούμενος κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Επομένως, κάθε υπάλληλος δικαιούται να απαιτήσει δίκαιη και ορθή αξιολόγηση της εργασίας του. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας, ο υπάλληλος πρέπει οπωσδήποτε να έχει το δικαίωμα να βάλει κατά της εκθέσεως βαθμολογίας του λόγω του περιεχομένου της ή διότι δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ) κανόνες.

Επομένως, η επανατοποθέτηση υπαλλήλου από ένα όργανο σε άλλο, η παράλειψη συνεκτιμήσεως από το δεύτερο όργανο των εκθέσεων βαθμολογίας που κατάρτισε το πρώτο όργανο και η προαγωγή του υπαλλήλου εντός του δεύτερου οργάνου δικαιολογούν έννομο συμφέρον του υπαλλήλου να προσφύγει κατά της οριστικής εκθέσεως βαθμολογίας που κατάρτισε το πρώτο όργανο.

(βλ. σκέψεις 33 και 34)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 22 Δεκεμβρίου 2008, C‑198/07 P, Gordon κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. I‑10701, σκέψεις 44 και 45

2.      Συνάγεται από τα άρθρα 10 και 12 των γενικών διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 43 του ΚΥΚ που εξεδόθησαν από το Κοινοβούλιο ότι το όργανο αυτό υποχρεούται να κοινοποιεί, κατά τη συνέντευξη αξιολογήσεως στους μόνιμους και συμβασιούχους υπαλλήλους έγγραφο στο οποίο προσδιορίζονται οι προς επίτευξη στόχοι της διευθύνσεως, του τμήματος ή της υπηρεσίας όπου εργάζονται για το έτος που ακολουθεί. Αυτό το έγγραφο αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της επιδόσεως του μόνιμου ή συμβασιούχου υπαλλήλου και για την κατάρτιση της εκθέσεως βαθμολογίας του. Επιπλέον, εάν ο μόνιμος ή συμβασιούχος υπάλληλος ζητήσει κατά τη συνέντευξη αξιολογήσεως το εν λόγω έγγραφο, η αρχή υποχρεούται να καταρτίσει έγγραφο το οποίο θα παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους στόχους τους οποίους ο ίδιος αναμένεται να εκπληρώσει.

Οι διατάξεις αυτές, καίτοι δεν διέπουν ρητά την περίπτωση στην οποία υπάλληλος τοποθετήθηκε ή μετατέθηκε κατά το ίδιο έτος από άλλο όργανο στο Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι το Κοινοβούλιο δεν υποχρεούται να κοινοποιήσει στον οικείο υπάλληλο το έγγραφο που προσδιορίζει τους προς επίτευξη στόχους της υπηρεσίας του στην υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να συμβάλει. Πράγματι, το έγγραφο αυτό, το οποίο υφίσταται σε κάθε τμήμα ή υπηρεσία ανεξαρτήτως της διαδικασίας καταρτίσεως της εκθέσεως βαθμολογίας για κάθε μόνιμο ή συμβασιούχο υπάλληλο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της επιδόσεως του μόνιμου ή συμβασιούχου υπαλλήλου και για την κατάρτιση της εκθέσεως βαθμολογίας του. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία των διατάξεων αυτών θα παραβίαζε την αρχή της ισότητας, καθόσον θα συνεπαγόταν διακριτική μεταχείριση των μόνιμων ή συμβασιούχων υπαλλήλων ως προς τους επιδιωκόμενους από αυτούς στόχους ανάλογα με την ημερομηνία προσλήψεώς τους στο Κοινοβούλιο, η δε διακριτική αυτή μεταχείριση θα ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη διαφορετική κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν οι εν λόγω υπάλληλοι λόγω της εφαρμογής ενός τέτοιου κριτηρίου. Επιπροσθέτως, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει a fortiori να προσδιορίζονται στον νεοπροσληφθέντα υπάλληλο κατά την άφιξή του στο τμήμα ή την υπηρεσία όπου θα πρέπει να προσαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

(βλ. σκέψεις 51, 52, 54 και 55)