Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 17ης Νοεμβρίου 2009

Υπόθεση F-99/08

Rita Di Prospero

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός διαγωνισμός – Τομέας καταπολεμήσεως της απάτης – Προκήρυξη διαγωνισμών EPSO/AD/116/08 και EPSO/AD/117/08 – Έλλειψη δυνατότητας ταυτόχρονης εγγραφής των υποψηφίων σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς – Απόρριψη της αιτήσεως συμμετοχής της προσφεύγουσας στον διαγωνισμό EPSO/AD/117/08»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η R. Di Prospero ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) με την οποία δεν της επετράπη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό EPSO/AD/117/08, αποφάσεως που προκύπτει από τον συνδυασμό της προκηρύξεως διαγωνισμού, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Ιανουαρίου 2008 (ΕΕ C 16 A, σ. 1), προβλέπουσας τη διοργάνωση των γενικών διαγωνισμών EPSO/AD/116/08 για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 8) στον τομέα καταπολεμήσεως της απάτης και EPSO/AD/117/08 για την πρόσληψη κύριων διοικητικών υπαλλήλων (AD 11) στον ίδιο τομέα (στο εξής: προκήρυξη διαγωνισμού), και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που απηύθυνε η EPSO στην προσφεύγουσα με ημερομηνία 26 και 27 Φεβρουαρίου 2008.

Απόφαση: Η απόφαση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) με την οποία δεν επετράπη η συμμετοχή της R. Di Prospero στον διαγωνισμό EPSO/AD/117/08 ακυρώνεται. Η Επιτροπή φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Προϋποθέσεις συμμετοχής

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 27, εδ. 1)

Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικά με τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη των προς πλήρωση θέσεων και τον καθορισμό, βάσει των κριτηρίων αυτών και προς το συμφέρον της υπηρεσίας, των όρων και της διαδικασίας ενός διαγωνισμού. Εντούτοις, η άσκηση της εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα, επί θεμάτων οργανώσεως διαγωνισμών, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό των όρων συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 27, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ). Πράγματι, το άρθρο 27, πρώτο εδάφιο, καθορίζει δεσμευτικά τον σκοπό για τον οποίο πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις. Η διάταξη αυτή δεσμεύει πάντοτε την ΑΔΑ και τόσο οι απαιτήσεις που συνδέονται προς τις προς πλήρωση θέσεις όσο και το συμφέρον της υπηρεσίας μπορούν να νοηθούν μόνο στο πλαίσιο απόλυτου σεβασμού της διατάξεως αυτής. Εντούτοις, αν οι ρήτρες που περιορίζουν την εγγραφή υποψηφίων σε διαγωνισμό είναι ικανές να περιορίσουν τις δυνατότητες του οργάνου να προσλάβει τους καλύτερους υποψήφιους, κατά την έννοια του άρθρου 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ρήτρα που επιφέρει τέτοιο περιορισμό είναι αντίθετη προς το προαναφερθέν άρθρο. Πράγματι, η εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως κατά τη διοργάνωση των διαγωνισμών και, γενικότερα, το συμφέρον της υπηρεσίας παρέχουν στο θεσμικό όργανο το δικαίωμα να θέτει τις προϋποθέσεις που κρίνει κατάλληλες και που, ενώ περιορίζουν την πρόσβαση των υποψηφίων σε ένα διαγωνισμό, και, επομένως, αναγκαστικά, τον αριθμό των εγγεγραμμένων υποψηφίων, δεν δημιουργούν κίνδυνο μη επιτεύξεως του σκοπού της εξασφαλίσεως της εγγραφής των υποψηφίων που κατέχουν τα πιο υψηλά προσόντα ικανότητας, αποδόσεως και ακεραιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ.

Αν οι προϋποθέσεις που περιορίζουν την πρόσβαση των υποψηφίων σε διαγωνισμό δημιουργούν τον κίνδυνο μη επιτεύξεως του σκοπού της εξασφαλίσεως της εγγραφής των υποψηφίων που κατέχουν τα πιο υψηλά προσόντα, οι εν λόγω προϋποθέσεις κρίνονται αντίθετες προς το άρθρο 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, για να είναι νόμιμος, κάθε όρος συμμετοχής σε διαγωνισμό πρέπει να πληροί μια διπλή προϋπόθεση που απαιτεί, κατά το πρώτο σκέλος της, ο όρος αυτός να δικαιολογείται από απαιτήσεις που συνδέονται προς τις προς πλήρωση θέσεις και, γενικότερα, από το συμφέρον της υπηρεσίας και, κατά το δεύτερο σκέλος της, να συνάδει προς τον σκοπό του άρθρου 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ. Έστω και αν, τις περισσότερες φορές, αυτά τα δύο σκέλη αλληλοκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, εκφράζουν πάντως διαφορετικές αντιλήψεις.

(βλ. σκέψεις 27 έως 30, 32 και 35)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 8 Νοεμβρίου 1990, T‑56/89, Bataille κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1990, σ. II‑597, σκέψη 48· 6 Μαρτίου 1997, T‑40/96 και T‑55/96, de Kerros και Kohn-Bergé κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑47 και II‑135, σκέψεις 40 και 51· 15 Φεβρουαρίου 2005, T‑256/01, Pyres κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑23 και II‑99, σκέψη 36· 27 Σεπτεμβρίου 2006, T‑420/04, Blackler κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑2‑185 και II‑A‑2‑943, σκέψη 45 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία