Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 11. decembra 2008

Zadeva F-83/06

Arno Schell

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Prednostne točke – SDI člena 45 Kadrovskih predpisov“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Schell predlaga, primarno, razglasitev ničnosti seznamov uradnikov, ki so v napredovalnih obdobjih 2004 in 2005 napredovali v naziv B*8, ker na teh seznamih ni navedeno njegovo ime, in pripravljalnih aktov za ti odločbi, ter podredno, razglasitev ničnosti odločb o določitvi skupnega števila točk za napredovanje za napredovalni obdobji 2004 in 2005.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Sistem napredovanja, ki ga je vzpostavila Komisija – Pritožba zoper seznam uradnikov, ki so napredovali, in določitev točk, dodeljenih uradnikom – Zavrnilna odločba – Obrazložitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25(2), 45 in 90(2))

V okviru sistema napredovanja, vzpostavljenega z notranjimi predpisi Komisije, v katerem se napredovalno obdobje konča z aktom, ki obsega dve ločeni odločbi organa za imenovanja, in sicer odločbo o določitvi seznama uradnikov, ki napredujejo, in odločbo o določitvi skupnega števila točk, dodeljenih uradnikom, nobene od teh odločb ni treba obrazložiti. Obveznost obrazložitve je izpolnjena, kadar organ za imenovanja obrazloži odločbo o zavrnitvi pritožbe zoper navedeni odločbi, ki je bila vložena na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov.

Ker se napredovanja izvedejo na podlagi predloga, organu za imenovanja izločenemu kandidatu ni treba razkriti primerjalne ocene, ki jo je pripravil v zvezi z njim in kandidatom, izbranim za napredovanje. Posledično je za izpolnitev obveznosti obrazložitve dovolj, da je v odgovoru na pritožbo navedeno, kako so se v individualnem primeru uradnika uporabili zakonski pogoji in pogoji iz Kadrovskih predpisov.

(Glej točki 89 in 91.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. februar 1990, Culin proti Komisiji, C-343/87, Recueil, str. I-225, točka 13;

Sodišče prve stopnje: 25. februar 1992, Schloh proti Svetu, T-11/91, Recueil, str. II-203, točke 73, 85 in 86; 29. maj 1997, Contargyris proti Svetu, T-6/96, RecFP, str. I-A-119 in II-357, točki 147 in 148; 14. junij 2001, McAuley proti Svetu, T-230/99, RecFP, str. I-A-127 in II-583, točke od 50 do 52; 29. november 2005, Napoli Buzzanca proti Komisiji, T-218/02, ZOdl. JU, str. I-A-267 in II‑1221, točka 59; 19. oktober 2006, Buendía Sierra proti Komisiji, T-311/04, ZOdl., str. II-4137, točka 147.