Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

Υπόθεση F-14/08

X

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Διαγραφή – Παραίτηση – Δικαστικά έξοδα – Παραδεκτό»

Αντικείμενο: Προσφυγή που άσκησε η X βάσει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA και με την οποία ζητεί αφενός την ακύρωση της γνωμοδότησης που εξέδωσε για την ίδια η Επιτροπή Αναπηρίας στις 22 Ιουνίου 2007 και της απόφασης του Διευθυντή Προσωπικού του Κοινοβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, με την οποία κρίθηκε ότι η X δεν έχει υποστεί μόνιμη και ολική αναπηρία που να την περιάγει σε αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων της, και αφετέρου την αναπομπή του φακέλου της ενώπιον της Επιτροπής Αναπηρίας για να κριθεί εκ νέου η περίπτωσή της.

Απόφαση: Η υπόθεση F-14/08, X κατά Κοινοβουλίου, διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Το Κοινοβούλιο φέρει, πλην των δικών του εξόδων, τα τρία τέταρτα των εξόδων της προσφεύγουσας. Η προσφεύγουσα φέρει το ένα τέταρτο των εξόδων της.

Περίληψη

1.      Διαδικασία – Δικαστικά έξοδα – Παραίτηση δικαιολογούμενη από τη στάση του αντιδίκου

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 89 § 5)

2.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Βλαπτική πράξη – Έννοια – Απόφαση που διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος είναι ικανός προς εργασία και τον διατάσσει να επανέλθει στην εργασία του – Παραδεκτό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρα 59 § 4, 90 και 91)

1.      Κατά το άρθρο 89, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ο παραιτούμενος διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον ο αντίδικος διατύπωσε σχετικό αίτημα με τις παρατηρήσεις του επί της παραίτησης. Ωστόσο, κατόπιν αίτησης του παραιτουμένου διαδίκου, καταδικάζεται στα έξοδα ο αντίδικος, αν τούτο δικαιολογείται από τη στάση του. Σε περίπτωση άσκησης από υπάλληλο προσφυγής κατά της απόφασης που δεν αναγνωρίζει ότι τελεί σε κατάσταση αναπηρίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το θεσμικό όργανο που αφενός δεν έδωσε απάντηση στη διοικητική ένσταση εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, μετά τη λήξη της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί σιωπηρή απορριπτική απόφαση, και αφετέρου κράτησε αμφιλεγόμενη στάση σχετικά με την κατάσταση της ενδιαφερόμενης μετά την άσκηση της προσφυγής, συνέβαλε με τη στάση του στην κίνηση ένδικης διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση και μπορεί να καταδικαστεί σε ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του προσφεύγοντος υπαλλήλου.

(βλ. σκέψεις 6 έως 10)

2.      Η απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, η οποία στηρίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναπηρίας και περιέχει όχι μόνο μια αξιολόγηση της ικανότητας ενός υπαλλήλου προς εργασία, η οποία δεν μεταβάλλει, αυτή καθαυτή, τη νομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου, αλλά και την επιτακτική εντολή επανόδου του στην εργασία, συνιστά βλαπτική πράξη, την οποία μπορεί να προσβάλει παραδεκτώς ο υπάλληλος αυτός.

(βλ. σκέψεις 14, 17 και 19)