Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2008. december 18.

F‑14/08. sz. ügy

X

kontra

Európai Parlament

„Törlés – Elállás – Költségek – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben X azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a rokkantsági bizottság 2007. június 22‑i rá vonatkozó véleményét és a Parlament személyzeti igazgatója által 2007. június 27‑én hozott határozatot, amely szerint a felperes tartós rokkantsága nem tekinthető a felperes feladatainak ellátását lehetetlenné tevő teljes rokkantságnak, másrészt pedig küldje vissza a rá vonatkozó iratokat a rokkantsági bizottságnak annak érdekében, hogy az újból nyilatkozzon az ügyében.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék elnöke elrendeli, hogy az F‑14/08. sz., X kontra Parlament ügyet töröljék a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából. A Parlament a saját költségein kívül viseli a felperes részéről felmerült költségek háromnegyed részét. A felperes viseli a költségei egynegyed részét.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Költségek – A másik fél hozzáállásával indokolt elállás

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 89. cikk, 5. §)

2.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – A tisztviselő munkaképességét megállapító, és őt a feladatai ellátásának folytatására kötelező határozat – Elfogadhatóság

(Személyzeti szabályzat, 59. cikk, (4) bekezdés, 90. cikk és 91. cikk)

1.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 89. cikkének (5) bekezdése szerint a Közszolgálati Törvényszék a keresetétől vagy a kérelmétől elálló felet kötelezi a költségek viselésére, ha a másik fél ezt az elállásra vonatkozó észrevételeiben kéri. A keresetétől vagy a kérelmétől elálló fél kérelmére azonban a Közszolgálati Törvényszék a másik felet kötelezi a költségek viselésére, ha ez a másik fél magatartása alapján indokoltnak látszik. A tisztviselő azon határozat ellen benyújtott keresete esetében, amely nem ismeri el a rokkantságát, azt az intézményt, amely az elutasításról szóló határozat meghozatalára nyitva álló négy hónapos határidőben nem válaszolt az előzetes panaszra, és a kereset benyújtását követően az érintett helyzetére vonatkozóan ellenmondásos hozzáállást mutatott, úgy kell tekinteni, mint amely magatartásával hozzájárult ahhoz, hogy az ügy bíróság elé kerüljön, és kötelezhető a felperes tisztviselő részéről felmerült költségek egy részének a megfizetésére.

(lásd a 6–10. pontot)

2.      Amennyiben a kinevezésre jogosult hatóságnak valamely, a rokkantsági bizottság véleményén alapuló határozata a tisztviselő munkaképességének értékelésén túl, amely önmagában nem változtatja meg az érdekelt korábbi jogi helyzetét, a feladatok ellátásának folytatására való felszólítást is tartalmaz, akkor az sérelmet okozó aktusnak minősül, amelynek a tisztviselő általi vitatása elfogadható.

(lásd a 14., 17. és 19. pontot)