Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2008. december 11.

F‑148/06. sz. ügy

Laurent Collée

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél – Az érdemek összehasonlító vizsgálata”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Collée a neki a 2004. évi előléptetési időszakra két érdempontot odaítélő 2006. január 9‑i parlamenti határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a felperesnek a 2004. évi előléptetési időszakra 2 érdempontot odaítélő parlamenti határozatot. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Módozatok – Az érdemek számszerűsítése pontok odaítélése útján

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

Amennyiben az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás során ezek a pontok korlátozott számban állnak az adminisztráció rendelkezésére, amely pontokat az érdemek összehasonlító vizsgálata alapján ítéli oda a tisztviselőknek, ezt az összehasonlítást azonos szempontok alapján kell elvégezni, és ezeket a pontokat a leginkább érdemes tisztviselőknek – az érdemeik csökkenő sorrendjében – kell odaítélni a rendelkezésre álló pontok kimerüléséig. Ha az érdemek összehasonlító vizsgálata alapján azt állapítják meg, hogy bizonyos tisztviselők azonos érdemekkel rendelkeznek, az említett tisztviselőknek azonos számú érdempontot kell odaítélni. Abban az esetben, ha a pontok száma erre nem elegendő, másodlagos szempontok alapján kell dönteni az egyformán érdemes tisztviselők között. Ebben a vonatkozásban, jóllehet a felelősségek szintje – a személyzeti szabályzat 45. cikkének értelmében – meghatározó tényezőnek minősülhet az előléptetés során, ennek az a feltétele, hogy ezt a szintet az egyformán érdemes tisztviselők összehasonlítása alapján értékeljék, és nem valamely tisztviselőnek az egymást követő években fennálló felelősségének összehasonlítása alapján.

Ennélfogva sérti az egyenlő bánásmód elvét és a személyzeti szabályzat 45. cikkét az a határozat, amely csak amiatt ítél kevesebb érdempontot valamely tisztviselőnek, mert annak nem nagyobbak az érdemei, mint azoknak a tisztviselőknek, akik több pontot szereztek, mivel az adminisztráció ezáltal azt követeli meg, hogy e tisztviselő teljesítményszintje magasabb legyen mint a munkatársainak, nem pedig azokéval megegyező.

(lásd a 38–40. és 45–47. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑311/04. sz., Buendía Sierra kontra Bizottság ügyben 2006. október 19‑én hozott ítélete (EBHT 2006., II‑4137. o.) 93. pontjának utolsó része.