Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

Tarnautojų Teismo (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑148/06

Laurent Collée

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente – Nuopelnų palyginimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo L. Collée prašo panaikinti 2006 m. sausio 9 d. Parlamento sprendimą per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą jam skirti 2 nuopelnų balus.

Sprendimas: Panaikinti Parlamento sprendimą per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą L. Collée skirti 2 nuopelnų balus. Atmesti likusią ieškinio dalį. Parlamentas padengia bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Taisyklės – Nuopelnų kiekybinis vertinimas skiriant nuopelnų balus

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

Kai per nuopelnų balų skyrimo procedūrą administracija turi ribotą skaičių šių balų ir juos skiria pareigūnams remdamasi jų nuopelnų palyginimu, šis palyginimas turi būti atliekamas remiantis vienodais pagrindais ir šie balai turi būti skiriami labiausiai nusipelniusiems pareigūnams pradedant nuo labiausiai nusipelniusiųjų ir tęsiant mažėjančia tvarka, kol bus išnaudota balų kvota. Jei per taip atliktą nuopelnų palyginimą konstatuojama, kad tam tikri pareigūnai yra vienodai nusipelnę, jiems reikia skirti vienodą nuopelnų balų skaičių. Jei balų nepakanka, turi būti pasirinkta iš keleto pareigūnų ex‑aequo remiantis papildomais svarstymais. Šiuo atžvilgiu, nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį paaukštinant atliekamų pareigų lygis gali būti lemiamas kriterijus, tačiau tik su sąlyga, kad šis lygis vertinamas palyginant taip pat nusipelniusius pareigūnus, o ne palyginant pareigūno atliekamas pareigas vienais ir kitais metais.

Taigi sprendimu skirti pareigūnui tik tam tikrą nuopelnų balų skaičių vien dėl to, kad jo nuopelnai nėra didesni nei kitų pareigūnų, gavusių daugiau balų, pažeidžiamas vienodo požiūrio principas ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis, nes taip administracija reikalauja, jog šis pareigūnas atliktų ne tiek pat, bet daugiau pareigų nei jo kolegos.

(žr. 38–40 ir 45–47 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 93 punktas in fine.