Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

11. prosince 2008

Věc F-136/06

Enzo Reali

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Přijímání – Zařazení do platové třídy – Odborná praxe – Diplom – Rovnocennost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se E. Reali v zásadě domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv, na základě kterého byl zařazen do platové třídy 14, platového stupně 1 funkční skupiny IV, jak vyplývá z jeho pracovní smlouvy smluvního pracovníka.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijímání – Požadavek vysokoškolských diplomů – Pojem „vysokoškolský diplom“

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 82 odst. 2 písm. c) bod i)]

2.      Úředníci – Přijímání – Zařazení do platové třídy – Požadavek vysokoškolských diplomů – Srovnání diplomů a oprávnění k výkonu činnosti vydaných v různých členských státech

(Směrnice Rady 89/48)

1.      V případě, že není uvedeno jinak, je třeba požadavek mít vysokoškolský diplom, který vyplývá z čl. 82 odst. 2 písm. c) bodu i) řádu ostatních zaměstnanců, vykládat v tom smyslu, který přikládá tomuto výrazu právní úprava členského státu, v němž uchazeč získal vzdělání, na které se odvolává.

(viz bod 34)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. července 1989, Jaenicke Cendoya v. Komise, 108/88, Recueil, s. 2711, bod 14

Soud prvního stupně: 7. února 1991, Ferreira de Freitas v. Komise, T‑2/90, Recueil, s. II‑103, bod 32; 3. března 1994, Cortes Jimenez a další v. Komise, T‑82/92, Recueil FP, s. I‑A‑69 a II‑237, bod 34

2.       Harmonizace, kterou provedla směrnice 89/48 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání, nemá za následek omezení posuzovací pravomoci, kterou disponuje orgán při srovnávání hodnoty diplomů v rámci své politiky přijímání pracovníků. V systému směrnice 89/48 se srovnání diplomů provádí pro účely přístupu k určitým regulovaným činnostem v různých členských státech. Takové posouzení nelze zaměňovat s komplexním posouzením vysokoškolské hodnoty dokladů získaných v různých členských státech pro účely určení platové třídy pracovního místa v rámci orgánů Evropských společenství.

(viz bod 85)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. prosince 1999, Alonso Morales v. Komise, T‑299/97, Recueil FP, s. I‑A‑249 a II‑1227, body 35 a 36; 11. května 2005, De Stefano v. Komise, T‑25/03, Sb. VS, s. I‑A‑125 a II‑573, bod 53