Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2008. december 11.

F‑136/06. sz. ügy

Enzo Reali

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Besorolási fokozatba történő besorolás – Szakmai gyakorlat – Oklevél – Egyenértékűség”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. Reali lényegében a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságnak az őt a IV. csoport 14. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába besoroló – a szerződéses alkalmazotti szerződésébe foglalt – határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Egyetemi oklevélre vonatkozó követelmények – Az egyetemi oklevél fogalma

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 82. cikk, (2) bekezdés, c) pont, i. alpont)

2.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő besorolás – Egyetemi oklevélre vonatkozó követelmények – A különböző tagállamokban kiállított oklevelek és szakképesítések összehasonlítása

(89/48 tanácsi irányelv)

1.      Eltérő rendelkezés hiányában úgy kell tekinteni, hogy az egyetemi oklevéllel rendelkezés követelményét – amely az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikke (2) bekezdése c) pontjának i. alpontjából következik – szükségszerűen az azon tagállam jogalkotása által e kifejezésnek adott jelentés szerint kell értelmezni, amelyben a pályázó az általa hivatkozott tanulmányokat folytatta.

(lásd a 34. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 108/88. sz., Jaenicke Cendoya kontra Bizottság ügyben 1989. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1989., 2711. o.) 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑2/90. sz., Ferreira de Freitas kontra Bizottság ügyben 1991. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑103. o.) 32. pontja, valamint T‑82/92. sz., Cortes Jimenez és társai kontra Bizottság ügyben 1994. március 3‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑69. o. és II‑237. o.) 34. pontja.

2.      A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48 irányelvvel megvalósított harmonizáció nem jár azzal a következménnyel, hogy korlátozza azt a mérlegelési jogkört, amellyel az intézmény az egyes oklevelek értékének a felvételi politikája keretében történő összehasonlítása során rendelkezik. A 89/48 irányelv rendszerében az oklevelek összehasonlítását a különböző tagállamokban szabályozott, meghatározott tevékenységekhez való hozzáférés érdekében végzik. Ez az értékelés nem tévesztendő össze az egyes tagállamokban szerzett képesítések felsőfokú végzettséget igazoló értékének komplex értékelésével, amelyre az Európai Közösségek egyik intézményében valamely álláshoz kapcsolódó besorolási fokozat meghatározása érdekében kerül sor.

(lásd a 85. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑299/97. sz., Alonso Morales kontra Bizottság ügyben 1999. december 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑249. o. és II‑1227. o.) 35. és 36. pontja, valamint T‑25/03. sz., De Stefano kontra Bizottság ügyben 2005. május 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑125. o. és II‑573. o.) 53. pontja.