Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2008. november 12.

F‑88/07. sz. ügy

Juan Luís Domínguez González

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Technikai asszisztens – Hatáskör hiányára alapított kifogás – Elfogadhatatlansági kifogás – A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. L. Domínguez González azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot az őt munkaszerződésének az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat eredménye következtében történő megszüntetése miatt állítólagosan ért kár megtérítése címén 20 310,68 euró megfizetésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszéknek nincs hatásköre a kereset elbírálására. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Jogorvoslathoz való jog – Tisztviselői vagy helyi alkalmazottitól különböző alkalmazotti jogállásra igényt tartó személyek

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Személyzeti szabályzat – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Hatály

(EK 238. cikk és EK 282. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 1., 2., 3. és 5. cikk)

1.      Nemcsak azok a személyek támadhatják meg a közösségi bíróság előtt a nekik sérelmet okozó határozatot, akik tisztviselők vagy helyi alkalmazottól különböző alkalmazottak, hanem azok is, akik ilyen jogállásra igényt tartanak, mivel az említett bíróság hatáskörrel rendelkezik legalább annak előzetes vizsgálatára, hogy van‑e hatásköre a kereset elfogadhatóságának és megalapozottságának elbírálására.

(lásd a 64. és 65. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 65/74. sz., Porrini és társai ügyben 1975. március 11‑én hozott ítéletének (EBHT 1975., 319. o.) 13. pontja; 116/78. sz., Bellintani és társai kontra Bizottság ügyben 1979. április 5‑én hozott ítéletének (EBHT 1979., 1585. o.) 6. pontja; 123/84. sz., Klein kontra Bizottság ügyben 1985. június 20‑án hozott ítéletének (EBHT 1985., 1907. o.) 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑74/98. sz., Mammarella kontra Bizottság ügyben 1999. július 19‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑151. o. és II‑797. o.) 16. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem jelentenek olyan kimerítő szabályozást, amely megtiltja személyek e szabályozási kereten kívül történő alkalmazását. Ellenkezőleg, az EK 282. cikk és EK 238. cikk által a Közösség részére biztosított azon lehetőség, hogy valamely tagállami jogrendszer hatálya alatt álló szerződéses jogviszonyt hozzon létre, munkaszerződések kötésére vagy szolgáltatások nyújtására is kiterjed. Ilyen körülmények között valamely személynek kifejezetten valamely nemzeti jogszabályra utaló szerződéssel történő alkalmazása csak abban az esetben tekinthető jogellenesnek, ha az alperes intézmény nem a szolgálati érdek alapján határozza meg az érdekelt alkalmazásának feltételeit, hanem annak elkerülése végett, hogy a személyzeti szabályzatot vagy az egyéb alkalmazottak alkalmazására vonatkozó feltételeket kelljen alkalmaznia, amivel eljárással való visszaélést valósít meg.

Annak vizsgálata érdekében azonban, hogy az intézmény nem követett‑e el eljárással való visszaélést, nem elegendő azt megállapítani, jogosan tekinthette úgy, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben szabályozott és a közösségi bíróságok hatáskörébe utalt különböző szerződéstípusok nem voltak megfelelőek azon munkatársak helyzete szempontjából, akikre bizonyos feladatokat kívánt rábízni, hanem másodsorban azt is vizsgálni kell, hogy a nekik ajánlott munkafeltételek megfelelnek‑e a minden jogállamra jellemző szociális minimumkövetelményeknek.

(lásd a 70. és 87. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Mammarella kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 39. és 40. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.